Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon arutas Euroopa Komisjoni avalikku konsultatsioonidokumenti, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020. aastat ja Eesti seisukohti selle dokumendi suhtes. Ülevaate teemast tegi Keskkonnaministeeriumi nõunik Mart Raamat.

Eesti rõhutab oma seisukohtades, et biomassi kasutamist bioenergia tootmiseks ei tohiks piirata, sest biomassi kasutamine aitab tagada energiajulgeolekut, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja suurendada tööhõivet maapiirkondades. Samuti ei tohi bioenergia säästlikkuse kriteeriumide rakendamine tuua metsaomanikele kaasa halduskoormuse kasvu ning peab säilima võimalus kasutada kaitstavatelt aladelt pärinevat rohtset biomassi bioenergia tootmiseks.

Komisjoniliikmed olid seisukohal, et Eestis on olemas rohumassi potentsiaal, mille ärakasutamiseks tuleb leida efektiivne väljund. Pilootprojektina tuleks rajada rohumassil põhinev bioenergiajaam biogaasi tootmiseks. Biomajanduse arengukava peeti Eesti jaoks väga vajalikuks ning selle koostamisega on tarvis edasi tegeleda.

Komisjon toetas Vabariigi Valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohti Euroopa Komisjoni konsultatsioonidokumendi kohta. Komisjoni arvamus edastatakse Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Teise päevakorrapunktina vaadati läbi Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõule (198 SE) tehtud muudatusettepanekud. Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega teistelt komisjonidelt muudatusettepanekuid ei laekunud. Komisjon kiitis heaks koostöös Maaeluministeeriumiga ettevalmistatud kaks keelelist ja tehnilist täpsustust ning otsustas saata eelnõu täiskogule 2. lugemiseks 11.05.2016 ettepanekuga 2. lugemine lõpetada.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected]);
eelnõu 198 SE osas: Terje Trei (tel 631 6620, [email protected]) Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])

Tagasiside