Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon arutas tänasel (6.05.2013) istungil täiendavat seisukohta põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014-2020, mille valitsus kiitis heaks 2. mail 2013. Seisukoht käsitleb ettepanekut täiendada riigiabi reegleid võimalusega toetada põllumajandustootjaid maa ostmisel suuremas ulatuses, kui praegu kehtivad reeglid ette näevad.
Istungil osalesid põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna tulupoliitika büroo juhataja Liisa Kähr.

Eestis on üle poole põllumajandustootjate kasutuses olevast põllumajandusmaast renditud. Maaostu soodustamine võimaldab tootjatel saada maa enda omandisse ning annab sellega suurema kindluse pikaajaliste tootmisotsuste tegemiseks. Meetme eesmärgiks on, et maa oleks kasutuses sihtotstarbeliselt, st toidu tootmiseks, ning et toetused ei läheks maaomanikele, kes sellel maal midagi ei tooda.
Riigiabi võimalike allikatena nimetas minister Maaelu Edendamise SA omavahendeid ja riigieelarvet. Arutati ka vajadust täpsustada, millist liiki maade ostmine oleks abikõlbulik ja kas toetatakse ka rohumaade ostmist. Komisjon otsustas täiendavat raamseisukohta toetada ning ühtlasi rõhutas vajadust täpsustada, millist liiki maa ostmine on abikõlbulik.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)

Tagasiside