Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänane (11.03.2014) istung toimus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses. EASi juhatuse esimees Taavi Lauri, regionaalkeskuse valdkonnajuht Marge Sargma ja ekspert Rainer Aavik andsid ülevaate piirkondlikest ja kohaliku elukeskkonna parendamise programmidest eelmisel finantsperioodil ning prioriteetidest ja tegevussuundadest perioodil 2014-2020.
 

Regionaalvaldkonnas oli aastail 2007-2013 kolm peamist tegevussuunda: elukeskkonna, külastuskeskkonna ja ettevõtluskeskkonna arendamine. EASi esindajad andsid ülevaate nimetatud tegevuste toetusmeetmetest ja nende tulemustest. Vastuseks komisjoniliikmete küsimustele märgiti, et seni pole ükski projekt tegemata jäänud seetõttu, et kohalikul omavalitsusel on probleeme kaasrahastamisega. Teostamise aeg võib olla küll pikenenud, kuid koostöös Rahandusministeeriumiga on leitud paindlikke lahendusi ja projektid siiski lõpule viidud.
Uue perioodi strateegilised eesmärgid regionaalvaldkonnas on tõmbekeskuste tugevdamine, linnapiirkondade jätkusuutlik areng, Ida-Virumaa asumite taaselavdamine, piirkondlik spetsialiseerumine, piirkondliku ettevõtluse toetamine ja terviklik sihtkohtade arendamine külastaja teekonna põhimõttest lähtuvalt. Partnerluslepe struktuurifondide kasutamiseks uuel perioodil on valitsuses heaks kiidetud. Ühe murekohana toodi välja riigieelarvest rahastatavate tegevuste pikaajalisem planeerimine, kuna võimalused sõltuvad konkreetse aasta riigieelarves ettenähtud rahast.
Komisjon tänas võõrustajaid ning soovis ka edaspidi saada ülevaateid regionaalvaldkonna toetusmeetmete rakendamisest.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside