Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti juhid tutvustasid maaelukomisjonile ameti tegevust ja ettevalmistustöid perioodi 2014-2020 toetustmeetmete rakendamiseks

Komisjoni tänasele (25.05.2015) istungile olid kutsutud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektor Jaan Kallas ja asedirektor Ahti Bleive. Külalised andsid ülevaate PRIA ajaloost, tegevusest ja ettevalmistustest uueks programmperioodiks.

PRIA ülesandeks on põllumajandus-, kalandus- ja maaelutoetuste administreerimine, EL ühise põllumajandusturu korraldamise meetmete rakendamine ja põllumajandusregistrite pidamine. Lisaks sellele hakkab PRIA uuel perioodil jagama ka mõningaid regionaalarengu toetusi. PRIA’l on teenindusbürood kõigis maakondades ja peadirektori sõnul on see äärmiselt tähtis nii klientide teadlikkuse tõstmise kui ka ametnike pädevuse seisukohalt. PRIA töö kvaliteeti näitab asjaolu, et Eesti on ainuke EL liikmesriik, kes on põllumajandusvaldkonnas siiani pääsenud suurematest tagasinõuetest. Samuti on PRIA kõige efektiivsem makseagentuur – tegevuskulud moodustavad väljamakstud toetustest vaid ligikaudu 3%.

Rääkides uue programmperioodi ettevalmistamisest, peeti kõige suuremaks probleemiks vastavate EL õigusaktide hilist vastuvõtmist, mistõttu on veninud ka toetuste rakendamine. Kui tavapäraselt on ühtne pindalatoetus põllumeestele välja makstud jõulude paiku, siis seekord saab peadirektori sõnul seda heal juhul teha tuleva aasta veebruaris. Lisaks on hoolimata püstitatud eesmärgist lihtsustada EL regulatsioone, määrused ja nõuded väga keerulised. Ka valmistavad PRIA’le muret tehnoloogiliselt ja sisuliselt vananenud menetlussüsteemid, mis ei võimalda lühendada menetlustähtaegu ja mis suurendavad finantskorrektsioonide ohtu. Süsteemide uuendamiseks eelarves raha ei ole. Praegune eelarve koostamise praktika ei võimalda teha pikaajalisi plaane ega määratleda prioriteete kaugemaks tulevikuks kui üks aasta. Siiski oli peadirektor Kallas kindel, et vaatamata probleemidele PRIA oma teenuse kvaliteedis järeleandmisi ei tee.

Külalised vastasid komisjoniliikmete täpsustavatele küsimustele. Istungi juhataja tänas külalisi ülevaate eest ja komisjon võttis info teadmiseks.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside