Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (05.11.2013) istungil arutas komisjon Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 poolloodusliku koosluse toetustega seonduvat. Septembris pöördusid poollooduslike koosluste (PLK) hooldajad ühiselt põllumajandusministri ja keskkonnaministri poole ettepanekutega järgmise perioodi MAKis ettenähtud PLK hooldamise toetuste kohta. Pöördumise teinute esindajatena olid komisjoni istungile kutsutud Mario Talvist, Koit Kull, Urmas Vahur ja Kulno Rehkalt. Põllumajandusministeeriumi poolt jagas selgitusi maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorban.

PLK hooldajad on seisukohal, et MAKis 2014-2020 PLK hooldamiseks ettenähtud toetused ei ole piisavad püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Toetusmäärade arvutamisel pole arvestatud tegelikult tehtavate kulutustega, toetused ei ole piisavalt diferentseeritud, puuduvad lisameetmed täiendavate tegevuste kompenseerimiseks (nt pärandkultuuriobjektide hooldamine). PLK hooldajad tegid mitmeid ettepanekuid MAKi täiendamiseks ja toetuste suurendamiseks.
Marko Gorban andis ülevaate PLK hooldamise meetmest MAKis ja selgitas selle väljatöötamise põhimõtteid.
Komisjon otsustas saata põllumajandusministrile, keskkonnaministrile ja MAK 2014-2020 juhtkomisjonile kirja soovitusega leida võimalusi PLK hooldajate ettepanekute arvestamiseks MAKis ja selle rakendusaktides.

Lisainfo: Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside