Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (09.06.2014) istungil sai komisjon ülevaate Kagu-Eesti ja Ida-Virumaa tegevuskavade koostamisest ning regionaalarengule suunatud EL struktuurifondide kavandatavatest meetmetest. Siseministeeriumi esindajatena tutvustasid teemasid regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok ja nõunik Sulev Valner.
 

Valneri sõnul on Kagu-Eesti tegevuskava näol tegu nn „katusprogrammiga“, mis hõlmab kolme maakonna – Valgamaa, Võrumaa ja Põlvamaa arengukavasid ja erinevaid piirkondlikke regionaalprogramme (nt Setomaa arengu programm, Vana-Võrumaa kultuuri programm). Tegevuskava eesmärgiks on läbi ettevõtluse kasvatada kohaliku elanikkonna sissetulekuid, ühendada kohapealne potentsiaal ning juhtida tähelepanu Kagu-Eesti regioonile. Siseministeeriumi eestvedamisel on moodustatud 19-liikmeline töögrupp, mis alustab tööd lähipäevil. Tegevuskava on plaanis esitada Valitsusele aasta lõpus. Lepiti kokku, et Siseministeerium hoiab maaelukomisjoni kursis tegevuskava väljatöötamise käiguga.
Priidu Ristkok tutvustas uut Ida-Virumaa tegevuskava, mis oma olemuselt on analoogne olemasolevaga. Tegevuskava fookuses on Ida-Virumaa majanduse arengu kiirendamine tööstus- ja turismisektori arendamise ning sealse elukeskkonna kaasajastamise kaudu. Ka selle tegevuskava väljatöötamiseks on ministeeriumis loodud töögrupp ja tegevuskava esitatakse Valitsusele käesoleva aasta detsembris.
2014-2020 EL struktuurifondide meetmete kavandamisel lähtutakse kahest suunast: linnaliste piirkondade (linn ja linna ümbritsevad omavalitsused) meetmed ning ettevõtluse arendamise meetmed, mis on suunatud väljapoole Tallinna ja Tartu regiooni. Linnaliste piirkondade meetmeid plaanitakse kasutada säästva transpordisüsteemi arendamiseks, lastehoiuteenuse parandamiseks ja kasutusest väljajäänud linnaalade taaselavdamiseks. Ettevõtluse arendamise meetmete eesmärk on tõsta piirkondade konkurentsivõimet ettevõtluskeskkonna arendamise kaudu.
Külalised vastasid komisjoniliikmete arvukatele regionaalarengut puudutavatele küsimustele.

Lisainfo: Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside