Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil arutas komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset. Eelnõu ja selle kohta valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohti tutvustas Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand.

Eelnõu eesmärgiks on viia määrus kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja teiste EL õigusaktidega, mis puudutavad toidumärgistust, geograafilisi tähiseid ning toidu järelevalvet. Eelnõuga ei muudeta kehtiva määruse (EÜ) nr 110/2008 sisu ega kohaldamisala ning paljud muudatused on tehnilist laadi. Piiritusjookide märgistamise reeglid ühtlustatakse üldiste toidumärgistamise reeglitega. Luuakse geograafiliste tähiste elektrooniline register, mis peaks lühendama geograafiliste tähiste menetlusaega ning täpsustatakse liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni kohustusi. Eesti üldjoontes toetab eelnõu. Mõnede sätete ja definitsioonide puhul on Eesti seisukohal, et need tuleks sätestada lõplikult määruses, mitte jätta nende määratlemist Euroopa Komisjoni pädevusse. Ka maaelukomisjoni liikmed nõustusid sellega.

Komisjon otsustas konsensusega toetada valitsuses heakskiidetud seisukohti määruse eelnõu suhtes.

Arutati ka komisjoni edasisi tööplaane. Martin Repinski andis ülevaate oma osalemisest Berliinis toimunud rahvusvahelisel põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusmessil Grüne Woche 2017.

Lisainfo: Helir-Valdor Seeder (tel 631 6500; [email protected])

Tagasiside