Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (3.12.2012) istungil räägiti toidukvaliteedikavadest ja nende toetamise võimalustest. Teema oli ajendatud Peipsi-äärse piirkonna sibulakasvatajate murest traditsioonilise sibulakasvatuse hääbumise pärast. Istungil osalesid Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna nõunik Taavi Kand, sama osakonna turu arendamise büroo peaspetsialist Jaanus Joasoo ning Veterinaar- ja Toiduameti turukorralduse büroo juhataja Ain Zereen.

Taavi Kand andis ülevaate toidukvaliteedikavade eesmärkidest, koostamise põhimõtetest ja senisest rakendamisest. Toidukvaliteedikavad jagunevad ühenduse (geograafilised tähised ja kaitstud päritolunimetused, garanteeritud traditsioonilised eritunnused, mahepõllumajandus) ja siseriiklikeks kavadeks. Toidukvaliteedikava eesmärgiks on eriliste tootmis- ja käitlemismeetodite rakendamisega miinimumnõuetest oluliselt kõrgema kvaliteediga toidu tootmine. Eesti maaelu arengu kava raames saab toidukvaliteedikavasid toetada kahe meetme kaudu: põllumajandustootjate osalemine kvaliteedikavas ning teavitamis- ja edendamistegevus. Käesoleval finantsperioodil ei ole toidukvaliteedikavasid tekkinud ega neis osalemise toetus rakendunud. Makstud on teavitus- ja edendamistoetust mahetootjaile. Kavade tekkimist takistab tootjate vähene huvi tootjarühmade loomise vastu ning tarbijate vähene valmisolek osta kallimaid tooteid. Komisjoniliikmed arvasid, et vaja oleks teha laialdasemat teavitustööd toidukvaliteedikava võimaluste ning sellest saadava kasu kohta.
Arutleti, millised Eestis toodetud põllumajandussaaduste jaoks võiks olla oma toidukvaliteedikava. Kõige tõenäolisemaks peetigi Peipsi sibula kasvatamist. Samas aga nenditi, et kava väljatöötamine ja sellele tunnustuse saamine on väga töömahukas ning nõuab vastavaid teadmisi. Sibulakasvatajatel oleks selle juures kindlasti abi tarvis. Ministeeriumi ja VTA esindajad olid valmis tootjaid abistama, kuid algatus peaks ikkagi tulema tootjatelt endilt.
 

Tagasiside