Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel istungil arutati võimalusi nurmkanade kasvatamiseks tehistingimustes ning seejärel nende laskmist vabasse loodusesse linnukoerte õpetamiseks ja lindude küttimiseks. Istungile olid kutsutud Kase Turismitalu peremees Tiit Seer, kes kasvatab nurmkanu ja kes teema ka tõstatas, ning koos temaga Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe. Veel osalesid Tõnu Traks ja Merike Linnamägi Keskkonnaministeeriumist, Teet Koitjärv Keskkonnaametist ning Pille Tammemägi ja Sirje Jalakas Maaeluministeeriumist.

Tiit Seer andis ülevaate olukorrast. Nurmkanade arvukus on Eestis viimasel ajal vähenenud. Selle olulisimaks põhjuseks on sobilike elupaikade hävimine eelkõige põllumajandusliku tegevuse tõttu. Nurmkanu on võimalik kasvatada tehistingimustes, kuid kehtiv seadus ei luba neid tagasi loodusesse lasta. Tehistingimustes kasvatatud lindude loodusesse tagasilaskmine aitaks tõsta nende arvukust, samuti saaks niimoodi õpetada linnukoeri ja pidada ka traditsioonilist linnujahti.

Pille Tammemägi selgitas, et Maaeluministeeriumi valdkonda kuulub loomakaitse seadus, mis sätestab loomade ja lindude suhtes lubamatud teod. See tähendab, et loodusesse laskmisel ei tohi linde jätta abitusse seisundisse ega põhjustada nende hukkumist.

Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad selgitasid, kuidas on lindude ning loomade tehiskeskkonnas pidamine ja loodusesse laskmine reguleeritud ning kuidas toimub riskide hindamine.

Külalised vastasid komisjoniliikmete küsimustele.

Komisjoni esimees Ivari Padar võttis arutelu kokku märkides, et nurmkana kui jahiuluki tehiskeskkonda viimine ja tagasi loodusesse laskmine oleks Eesti kontekstis pretsedent. Samas on mitmes Euroopa riigis jahilindude loodusesse laskmine reguleeritud. Meil on olemas toimiv riskide hindamise süsteem, mida tuleb järgida, ja iga erand nõuab põhjalikku analüüsi. Oluline on pöörata tähelepanu maaelu mitmekesistamisele ja töökohtade loomisele. Kuna Keskkonnaministeeriumis on koostamisel seaduse eelnõu, mis reguleerib ulukite pidamist tehistingimustes, siis oleks mõistlik ettevalmistatava eelnõu raames nurmkanade teemat käsitleda ja leida tõstatatud probleemidele lahendus. Maaelukomisjon käsitleb teemat uuesti 2016. aasta teises pooles.

Lisainfo Ivari Padar (tel 631 6500, Ivari.Padar@riigikogu.ee)

Tagasiside