Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjonile saatsid pöördumise tunnustatud nõuandekeskused, kes väljendasid muret nõuandesüsteemi ümberkorraldamise ja jätkusuutlikkuse pärast. Komisjon soovis asjaosalised ära kuulata. 26.02.2013 istungile olidki kutsutud tunnustatud nõuandekeskuste esindajad Agu Kötsi Harju Taluliidust, Jaan Sõrra Tartumaa Põllumeeste Liidust ja Targo Pikkmets Läänemaa Nõuandekeskusest. Arutelul osalesid ka Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot, ministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige Olav Kreen ning Maaelu Edendamise SA juhatuse esimees Raul Rosenberg ja juhatuse liige Andres Vinni.

Ants Noot andis ülevaate nõuandekeskuste loomise ajaloost ning praegustest arengutest. Küsitlused on näidanud, et nõuande kvaliteediga ollakse üldiselt rahul, kuid vaja oleks süsteemi reorganiseerida ja parendada. Ministeeriumi eesmärk on tagada nõuandeteenuse jätkusuutlikkus, kvaliteet ning süsteemi ühtlane toimimine ja kättesaadavus üle vabariigi. Raul Rosenberg andis ülevaate Maaelu Edendamise SA tegevusest nõuande valdkonnas ja probleemidest.
Nõuandekeskuste esindajad tutvustasid oma nägemust nõuandesüsteemi korrastamisest. Ühise tegutsemise kokkuleppega liitunud 27 organisatsiooni, kelle hulka kuulusid põllumeeste ja talupidajate liitude ning tunnustatud nõuandekeskuste esindajad, töötasid välja ja kinnitasid nõuandesüsteemi arengukava ja tegevuskava 2012-2020. Arengukava aluseks võttes alustati ettevalmistusi uue ühtse üle-eestilise nõuandeorganisatsiooni loomiseks. Kokkulepeteni ei ole seni paraku jõutud.
Komisjoni esimees Kalvi Kõva rõhutas arutelu jooksul korduvalt, et komisjon ei ole kohtumõistjaks osapoolte üle. Kohtumise eesmärgiks oli nõuandekeskuste mured ära kuulata ning saada ülevaade planeeritavatest tegevustest probleemide lahendamise suunal. Kuna nõuandesüsteemi ümberkorraldamise protsess on pooleli, siis komisjon hoiab end arengutega kursis ning arutab teemat uuesti, kui osapooled on jõudnud kokkuleppele põhimõtetes ja järgnevates tegevustes.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)
 

Tagasiside