Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (20.11.2012) istungil kohtusid maaelukomisjoni liikmed Mulgi Kultuuri Instituudi esindajatega. Kutsutud olid Paistu vallavanem Ene Saar, Karksi vallavanem Arvo Maling ja Tõrva linnapea Agu Kabrits. Külalised tutvustasid Mulgi Kultuuri Instituudi ajalugu ja tegevust ning andsid komisjonile üle taotluse Mulgimaa arengu programmi loomiseks.

Mulkide soov on riikliku programmi ja teiste regionaalsete meetmete abil säilitada ja edasi arendada Mulgimaad kui muistse pärimuskultuuri piirkonda ja mulgi keele leviala. Mulgimaa arengu programmi eesmärgiks oleks kohaliku majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning inimressursi arendamine. Programmi toel tahetakse luua tugistruktuurid, mis tegeleksid Mulgimaal ettevõtlikkuse arendamise ja ettevõtete mentorlusega, kultuuripärandil põhineva tootearendusega ning ettevõtjate koondamisega ühisturundamise eesmärgil. Mulgimaa jätkusuutlikkuse võtmesõnaks on töökohtade arvu kasv piirkonnas ja koostöö. Piirkonna kultuuripärandit hoiavad seal elavad ja töötavad inimesed, seetõttu on oluline luua tingimused, et inimesed seostaksid enda ja oma firma tuleviku Mulgimaaga.

Kalvi Kõva märkis, et väljatöötatavas regionaalarengu strateegias aastani 2020, millest komisjon eelmisel istungil ülevaate sai, on piirkondade eripära esmakordselt selgesõnaliselt välja toodud. Strateegia näeb ette Eesti konkurentsivõime tõstmist, tuginedes piirkondade eripärale. Kõva sõnul on mulkide ettepanek selles kontekstis väga asjakohane.

Tagasiside