Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänase (04.11.2013) istungi päevakorras oli kolm teemat: Eesti maaelu arengukava 2014-2020, maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) ja ülevaade haldusreformi hetkeseisust. Istungil osalesid põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorban, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, ministri nõunik Taavi Linnamäe ning Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets.
 

Põllumajandusminister Seeder ja Marko Gorban andsid ülevaate Eesti maaelu arengukava 2014-2020 väljatöötamise käigust ja viimastest muudatustest. Eesti saab järgmisel finantsperioodil EAFRD-st 725 886 558 eurot, mis on mõnevõrra rohkem suvel töös olnud variandist. Sellele lisandub täiendav raha 1. sambast eesmärgiga suunata rohkem toetusi aktiivsetele põllumajandustootjatele. Organisatsioonide ettepanekul on muudetud ka raha jaotust valdkondade vahel, enim on suurenenud keskkonnasõbraliku majandamise toetusteks ettenähtud summa, moodustades 37% MAKist. Ministeeriumil on plaanis saata MAK 2014-2020 arvamuste andmiseks ministeeriumidele, oodates samal ajal veel ettepanekuid organisatsioonidelt. Valitsusele loodetakse dokument esitada detsembris ning Euroopa Komisjonile jaanuaris.
Teise päevakorrapunktina arutusel olnud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) tutvustas regionaalminister Kiisler. Muudatusega asutab regionaalminister maa järelmaksunõuete infosüsteemi, mille eesmärgiks on vähendada halduskoormust maareformi käigus erastatud maade lepingute ja järelmaksude haldamisel. Avatakse infosüsteemi kliendivaade, et luua eeldus järelmaksunõuete ennetähtaegseks tasumiseks.
Komisjon otsustas määrata eelnõu 516 SE komisjonipoolseks ettekandjaks Priit Sibula ning saata eelnõu täiskogule esimeseks lugemiseks 13.11.2013. Muudatusettepanekuid saab esitada 10 tööpäeva jooksul pärast esimese lugemise lõpetamist.
Regionaalminister andis ülevaate haldusreformi käigust. Viimased ühinemised läksid edukalt. Loomulikult on alguses olnud väiksemaid probleeme, kuid need on lahendatud. KOVide juhtide üldine arusaam on, et haldusreform on vajalik ning seda peab koordineerima riik. Ministeeriumis on valminud haldusreformi raamseadus ja seletuskiri. Toimunud on avalikud konsultatsioonid, mis näitasid, et reformi ja eelnõu loogikaga ollakse enamasti nõus, kuid küsimusi tekitab rahastamine. Lähiajal saadetakse eelnõu ministeeriumidele kooskõlastamiseks. Kooskõlastusringi tulemustest sõltuvalt kujuneb eelnõu menetlemise edasine ajakava.

Lisainfo: Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected]);
eelnõu 516 SE osas Priit Sibul (tel 631 6659, [email protected]); Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside