Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (9.04.2013) istungil arutas komisjon mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE). Ülevaate eelnõu eesmärkidest ja olulisematest muudatustest andsid Evelin Hillep ja Merike Ruberg Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonnast.

Eelnõu eesmärgiks on lihtsustada ja soodustada mahepõllumajandussaaduste kasutuselevõttu. Toitlustusettevõttele praegu kehtiv tunnustamise kohustus asendatakse teavitamiskohustusega. Pärast teavitamise avalduse esitamist Veterinaar- ja Toiduametile võib ettevõte kohe mahetoitu pakkuma hakata. See muudatus lihtsustab oluliselt näiteks nende koolide ja lasteaedade asjaajamist, kes kasutavad toitlustamisel mahepõllumajandussaadusi.
Lisaks ajakohastatakse seadusi nende rakendamise käigus ilmnenud probleemide kõrvaldamiseks, täpsustatakse Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti pädevust mahesööda üle tehtava järelevalve osas ja luuakse eeldused mahepõllumajandust reguleerivates EL määrustes sätestatud nõuete täitmiseks.
Komisjon otsustas saata eelnõu täiskogule esimeseks lugemiseks 16. aprillil, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10 tööpäeva.
Eelnõu komisjonipoolne ettekandja on Kalev Kotkas.

Lisainfo Kalev Kotkas (tel 631 6563, Kalev.Kotkas@riigikogu.ee), Ülle Särgava (tel 631 6503, Ylle.Sargava@riigikogu.ee)

Tagasiside