Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon kohtus oma tänasel istungil põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga. Käsitletud teemade ring oli väga lai. Minister andis ülevaate ministeeriumi 2012.a tööplaanidest, väljatöötamisel olevatest seaduse eelnõudest, läbirääkimistest teiste EL liikmesriikide ministritega EL ühise põllumajanduspoliitika reformi ja järgmise finantsperioodi toetuste teemadel, uue maaelu arengu kava väljatöötamisest, plaanidest tarbijate teavitamise parandamiseks, ettevalmistustest Eesti saamiseks Grüne Woche 2014 partnerriigiks.

Puudutati ka muid maaelukomisjoni ja erinevate sektori organisatsioonide kohtumistel tõusetunud teemasid: põllumajandusteadusasutuste rahastamine, erimärgistatud kütuse aktsiis, Tori Hobusekasvanduse rendileping, kitsekasvatuse toetamine, Eesti Toidu arengukava tegevuste jätkamine jne.
Pikemalt käsitleti loomakasvatuse täiendava otsetoetuse väljamaksmise korra muutumisega seonduvaid probleeme. Tulenevalt EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklist 7 peab Eesti 2012. aastal vähendama otsetoetuste individuaalseid toetussummasid. Vähenduse suurus sõltub tootjale makstavate otsetoetuste kogusummast, st ühtse pindalatoetuse, piimasektori eritoetuse ja kõigi Eesti riigi eelarvest rahastatavate täiendavate otsetoetuste kogusummast. Ministeerium ning PRIA on riskide ja erinevate lahenduste hindamise tulemusena jõudnud otsusele, et täiendavat otsetoetust saaks hakata välja maksma alles aasta lõpul koos teiste toetustega, kui on selgunud kõigi toetuste tegelikud summad. Põllumajandustootjad ja talupidajad on sellise lahenduse vastu ning soovivad raha kätte saada suvel, nagu see on senini toimunud. Ministri sõnul on õigusakt kooskõlastusringil ning muudatusi saab veel teha. Minister avaldas valmisolekut teemat PRIAga veelkord arutada.
Komisjon oli seisukohal, et ministeeriumi ja PRIA esindajad peaksid teemat veel arutama ning leidma mõistliku lahenduse, arvestades põllumeeste kompromissettepanekut maksta täiendavad otsetoetused 50% ulatuses välja käesoleva aasta maikuus.
 

Tagasiside