Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Teisipäevasel (15.01.2013) istungil arutas komisjon maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE). Tegu oli teistkordse aruteluga enne eelnõu esimesele lugemisele saatmist ning lisaks algatajate esindajatele võtsid sellest osa ka linnade liidu, maaomavalitsuste liidu ja maavalitsuste esindajad.

Istungil osalesid Tallinna Linnavaraameti Linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja Alo Brandt, Tallinna abilinnapea Eha Võrk ning Eesti Linnade Liidu büroo konsultant Irja Alakivi Eesti Linnade Liidu esindajatena; Harju Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Jaan Mark, Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja maatoimingute alal Merike Toose ning Lääne-Viru Maavalitsuse maatoimingute talituse juhataja Sirje Kurik maavalitsuste esindajatena; Eesti Maaomavalitsuste Liidu õigusnõunik Tiina Üksvärav ning Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna nõunik Merike Laidvee, Maa-ameti õigusosakonna juhataja Triinu Rennu ja maareformi osakonna juhataja kt Maire Salu.
Kohalike omavalitsuste liitude ja maavalitsuste esindajad andsid ülevaate, milliseid probleeme nad on tõstatanud eelnõu kooskõlastamise käigus ja kuidas nende ettepanekutega on arvestatud. Oldi üksmeelel, et maareformi seaduse muutmine on reformi lõpuleviimiseks väga vajalik ning seetõttu tuleks seda Riigikogus tempokalt menetleda. Rõhutati rakendusaktide ja nende kiirema valmimise vajalikkust, sest rakendusaktidega viivitamine on saanud seaduse täitmisel ja reformi lõpuleviimisel takistuseks. Tähtsaks peeti mõistlike tähtaegade kehtestamist.
Kohalike omavalitsuste liitude esindajad olid arvamusel, et konkreetsemalt tuleb lahti kirjutada riigi ja kohalike omavalitsuste ülesanded ning munitsipaalmaaga seotud küsimused, samuti näidata ära kulude katteallikad.
Maa-ameti esindajad jagasid selgitusi probleeme tekitanud sätete osas.
Komisjon võttis saadud info teadmiseks ning tegi otsused eelnõu 335 SE edasise menetlemise kohta. Otsustati saata eelnõu 335 SE Riigikogu täiskogule esimeseks lugemiseks 23.01.2013, teha ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10 tööpäeva, so 6.02.2013. Eelnõu juhtivkomisjonipoolne ettekandja on maaelukomisjoni liige Aare Heinvee.

Lisainfo: Aare Heinvee (mob 510 0927, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside