Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (5.12.2013) istungil arutas komisjon Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) muudatusettepanekuid. Istungil osalesid Triinu Rennu Maa-ametist ning Väino Tõemets ja Epp Hannust Siseministeeriumist.
 

Eelnõule oli esitatud kokku viis muudatusettepanekut, neist üks oli eelnõu sõnastust täpsustav, ülejäänud kolm tulenesid Keskkonnaministeeriumi ettepanekutest. Lisaks eelnõuga kavandatule ka maareformi seaduse § 351, maa hindamise seadust ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadust. Siseministeeriumi esindajad eelnõu algataja esindajatena toetasid muudatusettepanekuid ning komisjon otsustas konsensusega neid täielikult arvestada.
Triinu Rennu selgitas ettepanekute arvestamise võimalikkust ja vajadust. Siseministeeriumi esindajad tutvustasid maavanemate arvamusi ja ettepanekuid muudatuste suhtes. Komisjon toetas neist ühte, täitemenetluse seadustikku puudutavat ettepanekut ja see lisatakse muudatusettepanekute loetellu.
Tõstatati ka maareformi käigus tekkinud kinnisasjaga piirnevate iseseisva kasutusõiguseta nn „ribade“ erastamise küsimus. Kehtiva seaduse alusel ei ole võimalik isikutel, kellel puudub Eesti kodakondsus või kes ei ole Eestis registreeritud juriidilised isikud, ribasid erastada, kuid maareformi lõpuleviimise ja maakorralduslikust aspektist lähtudes oleks see vajalik. Komisjon ootab selles osas seisukohti fraktsioonidelt.
Komisjon otsustas saata eelnõu 516 SE täiskogule teiseks lugemiseks 10.12.2013, teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada ning määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 12.12.2013 kell 10.00.

Lisainfo Aivar Kokk (tel 503 0954, [email protected]); Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside