Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon vaatas tänasel (12.12.2013) istungil läbi maareformi seaduse ja teiste seaduse muutmise seaduse eelnõule (516 SE) esitatud muudatusettepanekud. Istungil osalesid eelnõu algataja esindajatena Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets ning regionaalarengu osakonna õigusnõunik Epp Hannus. Selgitusi muudatusettepanekute kohta jagas Maa-ameti õigusosakonna juhataja Triinu Rennu.
 

Olulisemaks muudatuseks on maareformi seaduse § 21 lõigete 2 ja 3 muutmine, millega sätestatakse täiendav võimalus erastada kinnisasjaga piirnevat iseseisva kasutusvõimaluseta maad ka välismaalasele ja välismaisele juriidilisele isikule. Ettepanekut olid eelnevalt arutanud Riigikogu fraktsioonid ning kõik toetasid seda.
Komisjon arutas ka Notarite Koja saadetud ettepanekut jätta eelnõust välja maareformi seaduse § 351 täiendamine lõigetega 8 ja 9, mis näevad ette hoonestusõiguse lepingu ja reaalkoormatise seadmiseks asjaõiguslepingu sõlmimise kirjalikus vormis senise notariaalse vormi asemel. Arutelu tulemusena jõuti seisukohale, et maareformi lõpuleviimise kiirendamiseks on notariaalsest vormist loobumine siiski mõistlik. Abikaasade õiguste kaitsmiseks otsustati maareformi seaduse § 351 lisada lõige 10, mis reguleerib hoonestusõiguse seadmist abikaasade kasuks nende ühise avalduse alusel.
Komisjon vaatas muudatusettepanekud läbi ja otsustas saata eelnõu 516 SE täiskogule teise lugemise jätkamiseks 17.12.2013 ettepanekuga teine lugemine lõpetada. Juhul kui teine lugemine lõpetatakse, toimub kolmas lugemine 19.12.2013.
Eelnõu 516 SE komisjonipoolne ettekandja on Aivar Kokk.

Lisainfo Aivar Kokk (tel 503 0954, Aivar.Kokk@riigikogu.ee); Ülle Särgava (tel 631 6503, Ylle.Sargava@riigikogu.ee)
 

Tagasiside