Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon arutas täna (20.01.2015) valitsuse algatatud maaparandusseaduse muutmise seaduse eelnõu (830 SE) ja andis Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse EL veterinaarravimite paketi kohta.

Maaparandusseaduse muutmise eelnõu tutvustasid komisjonile Marko Gorban ja Helju Hubel Põllumajandusministeeriumist. Eelnõus on kolme tüüpi muudatusi. Ühed puudutavad maaparandushoiukavade koostamist, teised korrakaitseseadusest tulenevalt järelevalve korraldust ning kolmandaks tehakse seaduses ka tehnilisi muudatusi. Eelnõu menetlemisega on kiire, et jõuda 22. detsembriks 2015 uuendada maaparandushoiukavad. See tähtaeg on seotud veeseadusest tuleneva kohustusega uuendada selleks ajaks vesikondade veemajanduskavad. Eelnõu ettevalmistamisel konsulteeris ministeerium Põllumajandusametiga, kes on hoiukavade koostaja. Maaparandusühistuid see eelnõu otseselt ei puuduta.

Eelnõu 830 SE esimene lugemine toimub 21.01.2015. Komisjon otsustas teha ettepaneku eelnõu 1. lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 26.01.2015 kell 14.00. Eelnõu komisjonipoolne ettekandja on Tatjana Jaanson.

Teise teemana arutas komisjon veterinaarravimite paketti kuuluvaid EL määrusi ja Eesti seisukohti nende suhtes. Arutelul osalesid Nele Paluste Sotsiaalministeeriumist, Kaili Lillep Ravimiametist ja Pille Tammemägi Põllumajandusministeeriumist. Nele Paluste tutvustas määrusi ja andis ülevaate valitsuses heakskiidetud seisukohtadest. Määrustega eraldatakse üksteisest veterinaarravimitega ja inimeste jaoks mõeldud ravimitega seotud õigusaktid. Paketi eesmärgiks on parandada veterinaarravimite kättesaadavust ning vähendada halduskoormust, parandada konkurentsivõimet ja innovatsiooni veterinaarravimite sektoris. Veterinaarravimite eelnõu üheks oluliseks osaks on antimikroobsest resistentsusest põhjustatud ohu vähendamine rahvatervisele. Pille Tammemägi märkis, et Põllumajandusministeeriumi arvates on oluline nii veterinaarravimite parem kättesaadavus kui ka toimiv siseturg. Kaili Lellep lisas, et samas peab olema tagatud ravimite ohutus ja kvaliteet. Külalised vastasid komisjoniliikmete küsimustele.

Komisjon otsustas toetada Vabariigi Valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohti veterinaarravimite paketi kohta.

Lisainfo eelnõu 830 SE osas Tatjana Jaanson (tel 631 6624, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])

Tagasiside