Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaeluminister Urmas Kruuse andis komisjonile ülevaate 2016. aasta riigieelarve Maaeluministeeriumi valitsemisalast. Ministeeriumi eelarve omapäraks on, et koguni 86% sellest moodustavad sihtotstarbelised eraldised, mis on planeeritud maaelu, põllumajanduse ja kalanduse valdkondade arendamise toetamiseks. Eelarve kasv tuleneb eelkõige EL erakorralise kriisiabi, siseriikliku lisatoetuse ning Siseministeeriumi poolt Maaeluministeeriumile üle antud regionaalprogrammide vahendite arvelt. Eelarve prioriteediks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti administratsiooni võimekuse tõstmine, seda eeskätt elektroonilise menetlussüsteemi arendamise kaudu.

Põllumajandussektorile mõeldud täiendava toetuse osas (7,6 mln) on Euroopa Komisjon andnud loa maksta siseriiklikku lisatoetus, millest käesoleval aastal makstakse põllumeestele täiendava toetusena välja 3 mln ja järgmise aasta esimeses kvartalis 4,6 mln. Abi jagamise põhimõtted on sektoriga läbi arutatud ja rahajaotus tehtud. Minister kinnitas, et ka otsetoetused plaanitakse välja maksta veel käesoleval aastal.

Räägiti ka SAK kolmandast tsoonist pärit sealihast konservide valmistamise võimalustest, tsoonide kehtestamisest ja tühistamisest, talupidajate asendusteenistuse rahastamisest, Maaelu Edendamise SA finantsinstrumendi rakendamisest ning ministeeriumi halduskuludest.

Minister Urmas Kruuse ja kantsler Ants Noot vastasid komisjoniliikmete küsimustele.

Lisainfo Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside