Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Tänase komisjoni istungi külalisteks olid MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht Raili Mengel-Sünt, Lääne-Eesti regiooni esindaja nõukogus Katrin Ruumet ja büroo juhataja Katrin Papp.

 R. Mengel-Sünt andis ülevaate MTÜ Eesti Maaturism tegevusest ning Eesti maaturismi olukorrast ja probleemidest.

 MTÜ koondab erinevaid maaturismiga seotud ettevõtjaid üle kogu Eesti. Peamise kitsaskohana ühingu jaoks nimetas ta ühingu finantsolukorda, mis ei võimalda soovitud mahus tegeleda arendustegevusega. Probleemina maaturismi jaoks märkis ta  maaturismi valdkondlikku kuuluvust. Ühelt poolt kuulub turism ettevõtlusena Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse, teiselt poolt on maaturism kui üks maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise võimalus Põllumajandusministeeriumi haldusalas.

 

Komisjoniliikmed tundsid huvi maaturismi teenuste ja klientuuri laiendamise ning mitmekesistamise võimaluste vastu. Ühistelt arutati maaturismi sektori kitsaskohti.

Katrin Ruumet lisas, et maaturism on pigem elustiil, mis ei anna piisavat tulu ning enamus maaturismi ettevõtjatest tegutseb ka mõnel muul ettevõtluse alal.

Komisjoniliikmed jäid seisukohale, et maaturism on maaelu väga oluline osa, mis peab käima põllumajandusega käsikäes. Maaturismiga seonduv peab kuuluma ka edaspidi põllumajandusministeeriumi valdkonda.

Tagasiside