Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus Riigikogu maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung, kus olid arutusel saastetasude, loomakasvatuse keskkonnakomplekslubade ning tööstusheite seaduse eelnõuga seotud küsimused. Istungist võtsid osa ka keskkonnaministeeriumi, põllumajandusministeeriumi ja Eesti Põllumeeste Keskliidu (EPK) esindajad. EPK asepresident Jaan Sõrra andis ülevaate Eesti Põllumeeste Keskliidu pöördumisest Riigikogu keskkonnakomisjoni, maaelukomisjoni, keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi poole. Pöördumises juhiti tähelepanu puudujääkidele seadustes, mis on tinginud olukorra, kus põllumeestele pannakse täiendavad kohustused, mis omakorda on takistuseks konkurentsivõime arengule.

Põllumeeste Keskliit tegi Riigikogule ja valitsusasutustele ettepaneku kehtestada keskkonnakompleksloa nõue veisefarmidele-käitistele alates 400 loomühikust. Samuti paluti peatada õhusaaste tasude arvestamine keskkonnakompleksloa-farmidel kuni Eesti Maaülikooli uuringute tulemustele tuginevate reaalset olukorda arvestavate saastetasumäärade kehtestamiseni ning tühistada valitsuse vastavas määruses sisalduv nõue sõnnikuhoidlate katmise osas, mis põllumeeste sõnul ei oma keskkonnakaitselist efekti ja tekitab ettevõtjatele põhjendamatuid kulutusi.

Ühisistungi eesmärk oli leida probleemidele võimalikke lahendusi. Istungist osa võtnud keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi esindajad andsid omapoolseid selgitusi ning informeerisid põllumeeste ja ministrite kohtumise tulemustest. Põllumeeste väitel on paljude probleemide osas jõutud neid rahuldavate lubadusteni ning nüüd soovitakse olla veendunud, et vastavad lubadused ka seadusmuudatuste näol realiseeruvad.

„Aastaid põllumehi rõhunud Euroopa mõistes rangeimad nõuded ning regulatsioonid peavad ju ükskord normaliseeruma. Praegu saavutatud kokkulepe on oluline samm suunal „Ärgem olgem pühamad kui paavst ise!“ sõnas maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva. Keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas lisas: „Eestis on inimene oma tegevusega olnud aastatuhandeid osaks loodusest. Keskkonna suhtes peame olema säästlikud, kuid samas ei tohi me põllumajandustegevust maal bürokraatlike nõudmistega ära lämmatada. Põllumees hoiab looduses oma tegevusega ka tasakaalu. Söötis maa oleks jälle omakorda paljudele liikidele kahjulik.“

Riigikogu pressitalitus

Margit Liivoja, 631 6353
[email protected]

Tagasiside