Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni esimees Kalvi Kõva osales 21.-22. juunil Vilniuses Leedu eesistumise raames toimunud rahvusparlamentide maaelukomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutatavaid teemasid oli kaks: EL ühine põllumajanduspoliitika pärast 2013. aastat ning väiketootjate tänane olukord ja tulevikuperspektiivid.

Kõva sõnul ei olnud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikku puudutav debatt Vilniuses kuigi tuline, sest olulisemate kokkulepeteni oli jõutud äsjalõppenud Iirimaa eesistumise ajal. Räägiti ÜPP instrumentide paindlikumaks muutmisest, pidades eelkõige silmas rohestamist, toetusi noortalunikele ja innovatsiooni. Esindajad neist liikmesriikidest, kus otsetoetused on madalamad võrreldes EL keskmisega, juhtisid taas tähelepanu ebavõrdsele kohtlemisele ja oma põllumeeste keerulisele olukorrale. Rõhutati ka rahvusparlamentide rolli kasvu nii ÜPP reformi elluviimisel kui ka subsidiaarsuse printsiibi rakendamisel.
Väiketootjate olukorrast rääkides viidati nende tähtsusele majanduslikus mõttes. Väiketalud annavad elatist märkimisväärsele osale rahvastikust ja pakuvad töökohti maapiirkonnas. Samas ei suuda väiketalud konkureerida suurtootjatega ega toita kogu Euroopa Liidu ja maailma inimesi. Selleks, et võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ja tõsta konkurentsivõimet, tuleks edendada väiketootjate ühistegevust.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside