Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon pidas 2015. aasta kevadistungjärgul 14 istungit, sh  1 väljasõiduistungi ja 1 avaliku ühisistungi.
5.05.2015 toimus väljasõiduistung Põllumajandusministeeriumis, kus asekantslerid tutvustasid oma töövaldkondi, tegevuse prioriteete, eesmärke ja strateegilisi dokumente.
2.06.2015 toimus avalik ühisistung koos Riigikogu keskkonnakomisjoniga. Arutati MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus esitatud kollektiivset pöördumist, mis käsitleb karusloomakasvanduste keelustamist Eestis. Avalikul arutelul osalesid MTÜ Loomus, Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingu, Eesti Loomakaitse Seltsi, Eesti Karusnahaliidu ja Eesti Karusnahatootjate Liidu esindajad ning teised huvilised.

Eelnõud
Kevadistungjärgul oli maaelukomisjoni menetluses üks seaduse eelnõu – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (7 SE). Komisjon arutas eelnõu 9.06.2015 istungil ja saatis selle täiskogule esimeseks lugemiseks 17.09.2015. Eelnõu komisjonipoolne ettekandja on Meelis Mälberg.

Arvamuste andmine
Komisjon andis 2 arvamust Euroopa Liidu asjade komisjonile:
1. Eesti seisukohad põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimist Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta (1.06.2015)
2. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb liikmesriikide võimalust piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata (COM(2015) 176, 177), kohta (9.06.2015)

Istungitel toimunud kohtumised ja arutelud
27. aprillil andis maaeluminister Urmas Kruuse ülevaate Põllumajandusministeeriumi tööplaanidest.
28. aprillil tutvustas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus EPKK tegemisi.
4. mail andis Siseministeeriumi osakonnajuhataja Priidu Ristkok ülevaate regionaalarengu meetmetest ja programmidest.
11. mail tutvustas Maaelu Edendamise SA juhatuse esimees Raul Rosenberg MESi tööd.
12. mail kohtuti Eesti Piimaliidu tegevdirektori Tiina Saroniga ja arutati olukorda piimanduses.
25. mail andsid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindajad ülevaate ameti tööst ning probleemidest 2014-2020 finantsperioodi toetuste rakendamisel.
26. mail arutati koos Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajatega Eesti EL poliitika 2015-2019 põllumajanduse, maaelu, toiduohutuse, veterinaaria, taimetervise ja kalanduse valdkondade seisukohti.
1. juunil kohtuti keskkonnaminister Marko Pomerantsiga.
8. juunil arutati koos Põllumajandusministeeriumi, Eesti Piimaliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajatega Eesti piimandussektori olukorda.
9. juunil tutvustasid Põllumajandusministeeriumi esindajad avatud talude päeva ja Eesti toidu kuu üritusi.

Tagasiside