Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Maaelukomisjon arutas täna koos keskkonnakomisjoniga EL ühise põllumajanduspoliitika reformipaketti kuuluvate Euroopa Parlamendi ja määruste eelnõusid. Põhitähelepanu oli suunatud turukorralduse määrusele ja maaelu arengu määrusele. Mai Talvik, Kalle Nõlvak, ja Ove Põder Põllumajandusministeeriumist ning Hanno Zingel Keskkonnaministeeriumist andsid ülevaate olulisematest muudatustest, mida Euroopa Komisjon on nimetatud määrustega maaelu arengu ja turukorralduse vallas välja pakkunud.

Külalised tutvustasid valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohti reformipaketi suhtes ning vastasid komisjonide liikmete küsimustele.  
Maaelu arengu määrus näeb ette ülemineku ühisele strateegilisele raamistikule, mis hõlmab struktuurifonde, kalandust ja maaelu. Liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitakse erinevaid fonde hõlmav riiklik partnerlusleping. Loobutakse maaelu arengu kolmest teljest, need asendatakse prioriteetidega. Meetmete arvu vähendatakse seniselt 46-lt 18-le. Selliste sammude eesmärgiks on lihtsustada bürokraatiat.
Turukorralduse määruse ettepanekute mõte on muuta turukorralduse instrumendid turuarengutele paremini vastavaks: tugevdatud turvavõrgustik, turule orienteeritus, ühistegevuse ja tarbimise soodustamine. Jätkuvad ka koolipuuvilja ja koolipiima toetusskeemid. Ka turukorralduse puhul on oluliseks komponendiks lihtsustamine.
Komisjonid otsustasid toetada valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohti ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi suhtes.
Tagasiside