Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjoni teisipäevase istungi teemaks oli metsandus. Arutelul osalesid Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Aigar Kallas, MTÜ Eesti Erametsaliidu tegevdirektor Ants Varblane ja Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv. Külalised tutvustasid komisjonile Eesti metsanduse olukorda, probleeme ja vajadusi ning oma visioone metsanduse arendamiseks.

Aigar Kallas andis ülevaate RMK tegevusvaldkondadest – metsade haldamisest ning majandamisest, puidu turustamisest, taimla- ja seemnemajandusest, loodushoiust, loodushariduse andmisest ning puhkemajandusest. Tema sõnul on RMK reform toonud endaga kaasa mitmeid positiivseid tulemusi. Vaatamata RMK töötajate arvu vähenemisele on suurenenud tööhõive: ühe koondatud kontoritöötaja kohta lisandus neli töökohta metsas. Ligikaudu 1,5 korda on kasvanud puidu turustamine. Inimesed on hakanud rohkem metsas käima ja kasutama RMK pakutavaid loodushariduse ja puhketeenuseid. 2010.a läbiviidud uuring näitas, et aastas käib metsas marjul-seenel ligikaudu pool miljonit inimest. Keskmiselt korjas iga inimene ühe metsaskäiguga ligikaudu ühe ämbritäie (9,3 l) marju ja poolteist ämbritäit seeni.
Tõsise probleemina tõi A. Kallas välja vanade metsateede ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimise ning ka uute rajamise vajaduse, millesse riik peaks rohkem raha suunama. Kui seda ei tehta, pole riigil peagi enam metsast ka tulu loota.
Ants Varblane tutvustas erametsade olukorda ja erametsaomanike probleeme. Erametsaliit on teinud mitmeid ettepanekuid väljatöötatavasse maaelu arengu kavasse 2014-2020. Ettepanekud on suunatud erametsanduse konkurentsivõime tõstmisele ja investeeringute suurendamisele. Ka erametsades on vaja uuendada teid ja kuivendussüsteeme ning seda saab teha maaelu arengu kava meetmete toel. A. Varblane viitas ka kahele pikka aega vaidlusi tekitanud teemale – metsaveomasinate täismassipiirang ja erimärgistatud kütuse kasutamise lõpetamine metsanduses, mis vähendavad Eesti metsatootjate konkurentsivõimet. Erametsaliidu juht avaldas lootust, et erametsaomanike ja jahimeeste kauakestnud vaidlustes jõutakse kompromissile.
Keskkonnaministeeriumi asekantsler A. Talijärv andis ülevaate metsanduse arengukava 2011 2020 rakendamisest ning tutvustas ministeeriumis ettevalmistatavaid metsaseaduse muudatusi.
 

Tagasiside