Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Maaelukomisjoni tänasel istungil käsitleti maa munitsipaalomandisse andmist kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks, sealhulgas maa taotlemist ettevõtluse arendamiseks.

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ei ole küll ettevõtluse arendamist ja töökohtade loomist otseselt sätestatud kohaliku omavalitsusüksuse ülesandena, kuid kahtlemata aitaks see kaasa kohaliku omavalitsuse arengule,“ ütles maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva. Ta rõhutas, et töökohtade loomine on prioriteet igal tasandil.

Maaelukomisjon on seadnud endale ülesandeks selgitada välja, missugused on seadusandlikud takistused probleemide lahendamisel. Komisjoni istungi ettevalmistamise käigus saadi tagasisidet enam kui 50-lt kohaliku omavalitsuse üksuselt. Kõva sõnul peeti vajalikuks seadusandluse täpsustamist seoses maa munitsipaalomandisse andmisega, kui seda taotletakse ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja elamuehituseks. Probleemide lahendamine on seotud kahe seadusega. Need on riigivaraseadus ja maareformi seadus. Komisjoni istungil selgitati, et ettevalmistamisel on riigivaraseaduse muutmine, mis peaks aitama lahendada kohalikel omavalitsustel probleeme seoses ettevõtluse arendamisega. Samas aga suhtuti kahtlevalt kavandatavate muudatuste mõjusse.

Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri tunnustas maaelukomisjoni teema käsitlemise päevakorda võtmise eest ja soovist leida lahendus probleemidele. „Just maa omamine on tähtis, et panna alus ettevõtlusele – see annab positiivse impulsi,“ ütles Kasuri.

Harju Omavalitsuste Liidu büroojuht Vambo Kaal rõhutas: „Kohalikke omavalitsusi võiks hakata rohkem usaldama, sest just nemad viivad kohapeal elu edasi lähtudes avalikust huvist.“

Arutluse käigus leiti, et seadusandluses vaja on täpsustada sätteid, mis seotud transpordimaa munitsipaalomandisse andmisega, kuna see on kohalikule omavalitsusele vajalik teedevõrgu ja muu taristu väljaarendamise kohustuse täitmiseks. Detailplaneeringu alusel maade munitsipaalomandisse andmise korral tuleks lihtsustada asjaajamist.

Maaelukomisjoni liige Kalev Lillo pidas oluliseks ühtse süsteemi loomist. „Üksikute soodustuste loomisega kaugele ei jõua,“ rõhutas ta.

Komisjoni tänasel istungil osalesid ja oma seisukohad esitasid rahandusministeeriumi, siseministeeriumi, maa-ameti, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Tallinna Linnavaraameti esindajad.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351
[email protected]

Tagasiside