Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Maaelukomisjon kohtus oma esmaspäevasel istungil Võrumaa omavalitsusjuhtidega. Koos Maa-ameti esindajatega arutati maareformi, maade hindamise ja kinnisvaraturu teemadel.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Anne Toom andis ülevaate maareformi hetkeseisust nii vabariigis tervikuna kui detailsemalt Võrumaal. Maakatastris on praegu registreeritud 613 443 katastriüksust kogupindalaga 3 971 208 ha, mis moodustab Eesti maismaast 90,9%. Võru maakonnas on reformi läbiviimine olnud keskmisest edukam ning katastrisse on kantud 93% maakonna pindalast. Munitsipaalomandis on maakonna kogupindalast vaid 0,4% (riigi keskmine 0,8%), mis näitab, et kohalikel omavalitsustel kas pole olnud huvi seaduses sätestatud otstarbel maad enda omandisse saada või pole maad saadud puuduvate planeeringute tõttu. Samas on selline madal protsent hõreasustusega piirkondadele iseloomulik.
Maareformi lõpuleviimist takistavate asjaoludena tõi A. Toom välja probleemid kaasomandis oleva ehitise teenindamiseks vajaliku maa omandamisega, kinnisasjaga piirneva ja iseseisva kasutusvõimaluseta maaüksuse omandamisega, hoonestusõiguse seadmisega ning ENSV taluseaduse alusel kasutusse antud maa osas maareformi läbiviimisega. Maareformi kiiret lõpuleviimist pidurdab ka konkreetsete tähtaegade puudumine. Probleemide lahendamiseks on Maa-ametis välja töötatud vastav seaduse eelnõu. Lisaks tõi A. Toom välja takistused, mis ei tulene õigusaktidest, näiteks riigi ja kohalike omavalitsuste eriarvamused maareformi seaduse § 28 lõike 2 (KOV arenguks vajalik maa) sisustamisel.

Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja Andres Juss andis ülevaate korralise hindamise põhimõtetest ja kinnisvaraturu olukorrast. Omavalitsuste juhid avaldasid rahulolematust, et viimane korraline maa hindamine toimus kümme aastat tagasi ning et järgmist veel kavas ei ole. A. Jussi sõnul kogub amet pidevalt andmeid kinnisvaratehingute kohta ja teeb statistikat, et olla valmis uueks maa hindamiseks, kuid millal see läbi viiakse, on Valitsuse otsustada. Maaelukomisjoni esimees tegi ettepaneku järgmisel istungjärgul arutada komisjonis maa korralise hindamise teemat.

Tagasiside