Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjoni tänase istungi külalisteks olid Eesti Pagarite Seltsi juhatuse liikmed Vaike Kilvits, Janno Semidor ja Arnold Kimber.

V. Kilvits tutvustas Pagarite Seltsi ajalugu ja tegevust ning pagaritööstuse praegust olukorda. J. Semidor rääkis pagarite ja kondiitrite õpetamisest kutsekoolides. A. Kimber andis ülevaate pagarite ühenduste ja väikeste pagaritöökodade arengust Eestis ja naaberriikides. Räägiti probleemidest pagarite ja kondiitrite koolitamisel ning mahetoidu ja väiketootjate toodangu turustamisel, samuti väikeettevõtluse toetamisest ning kutseühingute rahastamisest.
A. Kimber tegi ettepaneku korraldada ümarlaud erinevate huvigruppide osavõtul, et arutada, millises suunas peaks pagaritööstus arenema järgmisel finantsperioodil ning millised oleksid võimalused väikeste ettevõtete, kutseühingute ja tootjate ühenduste toetamiseks.
Komisjon oli seisukohal, et järgmisel finantsperioodil tuleks enam rõhku panna väikeettevõtluse toetamisele, et ka Eesti turule tekiks rohkem väikesi omanäolisi pagaritöökodasid ja perekohvikuid.
 

Tagasiside