Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna (08.09.2014) pidas maaelukomisjon sügisistungjärgu avaistungi. Arutati tööplaane ning vaadati läbi toiduseaduse muutmise seaduse eelnõule (642 SE) tehtud muudatusettepanekud. Eelnõu arutelul osalesid Martin Minjajev ja Diana Rammul Põllumajandusministeeriumist.
 

Eelnõu esimene lugemine toimus 14.05.2014. Pärast seda Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud. Juhtivkomisjon koos Põllumajandusministeeriumi spetsialistidega oli ette valmistanud 7 muudatust, millest enamik olid normitehnilised ning seaduse teksti ja termineid ühtlustavad . Üks muudatusettepanek tulenes 1. juulist jõustunud Vabariigi Valitsuse seaduse muudatusest, millest tulenevalt asendatakse eelnõu volitusnormides „põllumajandusminister“ „valdkonna eest vastutava ministriga“. Komisjon arvestas kõiki ettevalmistatud muudatusi. Lisaks valiti eelnõu uueks komisjonipoolseks ettekandjaks Kalvi Kõva, kuna eelmise ettekandja Ester Tuiksoo Riigikogu liikme volitused on lõppenud.
Komisjon otsustas saata eelnõu 642 SE täiskogule teiseks lugemiseks 17.09.2014, teha ettepanek 2. lugemine lõpetada ning juhul, kui lugemine lõpetatakse, saata eelnõu 3. lugemisele 24.09.2014.
Samuti otsustas komisjon lähetada Kalvi Kõva EL Nõukogu eesistujariigi Itaalia korraldatavale põllumajanduse, tööstuse arengu ning väike- ja keskmiste ettevõtete valdkonnaga tegelevate komisjonide esimeeste kohtumisele, mis toimub 26.-27.10.2014 Roomas.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected]), Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])
 

Tagasiside