Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon käis kahepäevasel visiidil Võrumaal, kus kohtuti kohalike väikeettevõtjate, talunike ning külaelu eestvedajatega. Külastati firmat Estonian A.C.B.-VIANCO OÜ ning Taarapõllu, Tuuma, Alt-Lauri, Metsavahi ja Jaagumäe talusid. Komisjon kohtus Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi ja Võrumaa Talupidajate Liidu esindajate ning UMA MEKK idee autoritega.

Kohtumistel arutati, kuidas Võrumaa põllumehed toime tulevad, millised on probleemid, kuidas motiveerida inimesi maal elama, kuidas toetada elulaadi ning mida saaks maaelukomisjon probleemide lahendamiseks teha. Talunikud ei olnud rahul otsetoetuste ebavõrdse tasemega ELs ja erimärgistatud kütuse kõrge aktsiisiga. Ei peetud õigeks, et tegutsevale põllumehele ja rohuniitjale makstakse toetust ühepalju. Avaldati arvamust, et noore ettevõtja põllumajandustootmise alustamise investeeringu toetus on ebaaus üle 40-aastaste suhtes, sest ka vanemad inimesed sooviksid alustada ettevõtlusega. Mitmed tootjad tõid välja kuplilise maastikuga Võrumaa põllumeeste mure – ortofotode alusel arvutatav põldude pindala on tihtilugu väiksem tegelikust, kuna foto ei arvesta maapinna kaldeid. Lambakasvatajatele tegi muret lambaliha turustamise võimaluste nappus ning nõuetekohase tapamaja puudumine. Turustamine on probleemiks ka maheköögiviljakasvatajatele. Ressurss mahetootmise laiendamiseks on Eestis olemas, kuid panustada on vaja turundusvõrgustike loomisesse ja mahetoidu populariseerimisse. Selleks peaks aga olema poliitiline tahe ja riigipoolne toetus. Oluline on, et lapsed saaksid tervislikku toitu, seepärast tuleks luua võimalused selle pakkumiseks koolides ja lasteaedades.
Lisaks põllumajandustoetustele peeti väga oluliseks ka maaelu kui elulaadi toetamist laiemalt. Täna rakendatud meetmed, nt hajaasustuse veeprogramm, teenuskeskuste loomine jm, on küll väga vajalikud, kuid nendest ei piisa maaelu atraktiivsemaks muutmiseks.
Komisjon võttis kohtumistel kuuldud mured teadmiseks. Neist enamik puudutab küll alama astme õigusakte, enamasti põllumajandusministri määrusi, kuid komisjon püüab oma pädevuse piires lahenduste otsimisel kaasa aidata.

Lisainfo: Kalvi Kõva, 521 6732, [email protected]  

 

Tagasiside