Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon pidas täna (14.01.2013) kevadistungjärgu esimese istungi. Arutati Riigikontrolli auditiaruannet „Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja sisekontrollisüsteemi toimimine“, samuti komisjoni kevadistungjärgu tööplaane.
Auditiaruannet olid tutvustama kutsutud Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör Airi Mikli ja auditijuht Tambet Drell.

Airi Mikli andis auditist üldisema ülevaate, Tambet Drell tutvustas lähemalt sisu. Auditi esimeses osas on kirjeldatud liitudele seatud eesmärke, liitude kasutada olnud ressursse, liitude tegevust ja nende töös esinevaid probleeme seoses majandustegevuse korraldamise ja sisekontrollisüsteemiga. Teises osas on antud hinnang liitude majandustegevuse õiguspärasusele ja sisekontrollisüsteemi ülesehitusele ja toimivusele. Olulisemate probleemidena tõi audit välja kohalike omavalitsusliitude ebamäärase positsiooni regionaalhalduses ja rollikonflikti maavalitsustega. Liitude efektiivse toimimise suurimaks takistuseks on aga suutmatus omavahel pikemaajaliselt laiaulatuslikumas koostöös kokku leppida. Kui esimesel juhul oleks probleemide lahendamiseks vaja reformida kohalike omavalitsuste, maakondlike omavalitsusliitude ja maavalitsuste rollijaotust, siis koostööd sunniviisiliselt parandada ei saa.
Komisjon pidas arutelu väga huvitavaks ning soovis omavalitsusliitude teemadel jätkata koos regionaalministriga.

Lisainfo: Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])

 

Tagasiside