Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjoni tänasele istungile oli kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, kes tutvustas komisjonile kavandatavat gümnaasiumireformi. Maaelukomisjoni huvitas eelkõige reformi mõju maapiirkondadele ja konkurentsivõimelise hariduse kättesaadavus keskustest kaugemal elavatele noortele. Ministri sõnul ei ole reformi läbiviimine veel otsustatud, selleks on tarvis poliitilist tahet ja kokkuleppeid. Kui otsus on tehtud, siis saab töötada välja lahendused transpordi korraldamiseks, õpilaskodude rajamiseks jne. Arutelud erinevatel tasanditel jätkuvad. Ka maaelukomisjon soovib teemat veelkord arutada.

Teise päevakorrapunktina arutas komisjon Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud Eesti seisukohti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, eelnõu suhtes. Istungil osales Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup, kes tutvustas fondi eesmärke, meetmeid ja rakendamist, samuti valitsuses heakskiidetud seisukohti määruse eelnõu suhtes.

Reinupi sõnul võib Eesti end pidada EL ühise kalanduspoliitika reformi teerajajaks. Kõik põhimõtted, mida reformiga soovitakse ellu viia, on Eestis juba rakendatud. Nimetada võiks näiteks püügikvootide süsteemi, kalalaevastiku võimsuse vähendamist, tootjaorganisatsioonide moodustamist. Seega Eesti toetab üldjoontes Euroopa Komisjonis pakutud eelnõu, kuid tehakse ka mõningaid ettepanekuid: vesiviljeluse tehnoloogiatesse investeerides tuleks avamere kalakasvatuse kõrval soodustada ka maismaal kasutatavaid keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid; suurendada tuleks kalapüügi korraldamise ja kalamajanduse toetamise läbipaistvust; vähenema peaks administratiivne koormus Fondi rakendamisel ning määruse eelnõus tuleks selgemini lahti kirjutada integreeritud merenduspoliitika rahastamise põhimõtted.
Komisjon otsustas toetada valitsuses heakskiidetud seisukohti Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi käsitleva määruse eelnõu suhtes.
 

Tagasiside