Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäevasel istungil arutas komisjon Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu põllumajanduse osa. Põllumajandusministeeriumist osales arutelul põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup, kes andis ülevaate põllumajanduse ees seisvatest ülesannetest, tutvustas eelnõus toodud seisukohti ning vastas komisjoniliikmete küsimustele.

Inimeste arv maailmas kasvab pidevalt ja on hinnanguliselt tänaseks ületanud 7 miljardi piiri. See seab põllumajanduse ees seisvaks olulisimaks ülesandeks toiduga kindlustatuse. Ülesande täitmiseks on vaja hoida maa kui põhiressurss sellises korras, et vajadusel saaks seda kiiresti kasutusele võtta. Lisaks tootmiseks sobilikule maale peavad põllumajandustootjate teadmised ja oskused olema sellised, et olla konkurentsivõimeline ja kohaneda uute arengutega turgudel. Komisjon nõustus põhimõtteliselt eelnõus tooduga, kuid tegi ka omapoolseid märkusi.
Komisjon oli seisukohal, et võrdsete konkurentsitingimuste kontekstis tuleks eelnõus jõulisemalt välja tuua vajadus otsetoetuste kiireks ühtlustamiseks.
Pikemalt arutleti geneetiliselt muundatud sortide turule lubamise teemal. Väljendati arvamust, et Eesti peaks oma seisukohta konkretiseerima. Et olla valmis muudatusteks turul, tuleb olla kursis teaduse arenguga, parandada kompetentsi ja tõsta valmisolekut otsuseid vastu võtta.
Komisjon tõi veel välja, et eelnõus on liiga vähe tähelepanu pööratud maaelu arengule.

Komisjoni arvamus edastatakse Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile, kes formuleerib Riigikogu lõpliku seisukoha eelnõu suhtes.

Tagasiside