Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna (23.09.2014) arutas komisjon Euroopa Komisjoni teatist „Euroopa Liidu poliitika linnamõõde – Euroopa Liidu linnade tegevuskava põhijooned“. Istungile olid kutsutud Priidu Ristkok ja Sigrid Soomlais Siseministeeriumist.
 

Priidu Ristkok tutvustas Euroopa Komisjoni ettepaneku tausta. Sigrid Soomlais andis ülevaate teatisest ja Vabariigi Valitsuse istungil heakskiidetud Eesti seisukohtadest selle dokumendi suhtes. Eesti teeb ettepaneku, et linnade tegevuskava võiks olla EL liikmesriikide poolt kokkulepitud praktiliste ühistegevuste kogum ajalise mõõtmega rohkem kui 6 kuud. Tegevuskava peaks olema kooskõlas nii riiklike kui EL tasandi valdkondlike õigusaktide ja strateegiatega ning jätma liikmesriikidele vabaduse kujundada oma riiklikke regionaal- ja linnapoliitikaid. Tegevuskava koostamisel ja elluviimisel tuleks kasutada juba toimivaid programme, struktuure ja koostöövorme. Komisjon otsustas toetada valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohti. Komisjoni arvamus edastatakse Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile.
Veel arutati linnade ja maapiirkondade rahastamist erinevate toetusmeetmete kaudu.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside