Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna sai komisjon ülevaate maaelu arengu kava 2014-2020 rakendamise hetkeseisust. Ettekande tegi Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorban.

Käesoleva perioodi eelarve on 992 mln eurot. Eelmise perioodiga võrreldes on eelarve kasvanud 6%. Kõige suurem osa arengukava vahenditest suunatakse keskkonna (37%) ja põllumajanduse konkurentsivõime (28%) valdkondadele. MAKis 2014-2020 on üle kahekümne erineva meetme. Võrreldes eelmise perioodiga on lisandunud mitmeid uusi meetmeid, nt väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus, piirkondlik veekaitse toetus, piirkondlik mullakaitse toetus jt. Juurde on tulnud tagastatava abina finantsinstrumendid.

Käesoleva aasta aprilli lõpu seisuga on MAKi eelarvest kohustustega kaetud ligikaudu 30% ning väljamakseid on tehtud ligikaudu 12%. Kohustustega on kaetud kõige enam põllumajanduse konkurentsivõime valdkond ning kõige enam on tehtud väljamakseid keskkonna meetmete raames. Eesti oli esimene Euroopa Liidu liikmesriik, kes käivitas finantsinstrumentide meetme. Praeguseks on Maaelu Edendamise Sihtasutusel töös kaks finantsinstrumenti: mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen ning pikaajaline investeerimislaen.

Marko Gorban lisas, et praeguseks on ette valmistatud MAK 2014-2020 esimene muudatuste pakett, mis on kooskõlastusringil ministeeriumides ja paralleelselt sellega käivad ka läbirääkimised Euroopa Komisjoniga. Muudatusi saab liikmesriigi oma vastutusel hakata rakendama juba sellest hetkest, kui need on ametlikult esitatud Euroopa Komisjonile.

Ministeeriumi esindaja vastas komisjoniliikmete küsimustele. Muuhulgas küsiti, kuidas kohalike omavalitsuste ühinemine mõjutab Leader-tegevusgruppe. Gorban selgitas, et  kogemus on olemas, kuna juba eelmisel perioodil oli juhuseid, kus ühinesid erinevatesse Leader-tegevusgruppidesse kuulunud omavalitsused. Sellisel juhul peab omavalitsus otsustama, millisesse tegevusgruppi ta soovib kuuluda, ja tegevusgrupp omakorda peab vastavalt muutma oma strateegiat. Maaeluministril on õigus tegevusgrupi strateegia rakendamise eelarvet proportsionaalselt muuta, arvestades tegevusgruppi vahetanud kohaliku omavalitsuse üksusele ettenähtud eelarve osa.

Lisaks arutas komisjon Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE) edasist menetlemist. Komisjon otsustas saata eelnõu 222 SE juhul, kui selle teine lugemine 01.06.2016 täiskogus lõpetatakse, 3. lugemisele 08.06.2016 ja panna eelnõu lõpphääletusele.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])
eelnõu 222 SE osas:  Lauri Luik (tel 631 6425, [email protected]),  Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])

Tagasiside