Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna arutas komisjon loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) selle teisele lugemisele saatmiseks. Arutelul osalesid Sirje Jalakas ja Elis-Ketter Müürsepp Maaeluministeeriumist, Kadri Taperson ja Annika Lepp loomade eestkoste organisatsioonist Loomus ning Lauri Viikna OÜst Tivoli Tuur.

Eelnõuga tehtav muudatus annab maaeluministrile õiguse oma määrusega kehtestada loetelu loomadest, keda võib kasutada loomanäitustel, -võistlustel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel.

Loomuse esindajad avaldasid heameelt, et pikka aega ettevalmistatud seaduseelnõu on viimaks jõudnud Riigikokku ning et ollakse valmis astuma samme loomade kaitseks. Riigiti on loomakaitse valdkonna regulatsioonid erinevad. Võrreldes teiste EL liikmesriikidega on Eestis kehtestatavad piirangud keskmise rangusega.  Lauri Viikna märkis, et vastavalt CITES’e konventsioonile tohib tsirkuses kasutada üksnes vangistuses sündinud loomi. Kuna tsirkuse sissetulek sõltub loomade heaolust ja seisundist, siis koheldakse seal loomi hästi. Eestis ühtki tsirkuselooma ei ole, see tähendab, et seadusega reguleeritaks teiste riikide tsirkuste tegevust ning et need tsirkused ei saaks enam Eestisse esinema tulla.

Külalised vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Arutleti, kui eetiline on loomade kasutamise tsirkuses. Avaldati ka arvamust, et olukorras, kus maailmas hävib järjest palju loomaliike, on käsitletav seadusemuudatus pseudoprobleem ning teemat tuleks vaadelda hoopis laiemalt.

Vaadati läbi ja kiideti heaks üks keelelist täpsustust sisaldav muudatusettepanek. Komisjon otsustas saata eelnõu 445 SE täiskogule teiseks lugemiseks 20.09.2017 ettepanekuga teine lugemine lõpetada. Eelnõu kolmas lugemine on planeeritud 26.09.2017.

Lisainfo: Siret Kotka-Repinski (tel 631 6618; e-post [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, e-post [email protected])

Tagasiside