Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon sai tänasel istungil ülevaate käesoleva aasta suvel valminud Riigikontrolli auditist „Leader-programmi toetuste jagamine“. Auditit tutvustasid Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peaprokurör Airi Mikli ja auditijuht Tambet Drell.

Auditi aruandest nähtub, et Leader-programm on hästi käivitunud. Toetust on saanud üle 7400 projekti ning üle 3200 isiku. Programmi edukuse mõõtmiseks seatud näitajad olid saavutatud juba 2013. aastaks. Samas tegi Riigikontroll Maaeluministeeriumile ettepanekuid, kuidas Leader-programmi rakendamist finantsperioodil 2014-2020 veelgi paremaks muuta.

Nii näiteks peaks projektide hindamine olema läbipaistvam ja motiveeritum. Selgemalt on tarvis lahti kirjutada kriteeriumid, mille alusel projekte pingeritta seatakse. Samuti tuleb arusaadavamalt ja motiveeritumalt põhjendada rahastamisest keeldumist. Probleemiks on ka huvide konflikt – projekti hindaja hindab tihtilugu kas oma sugulase või koguni iseenda projekti.

Riigikontrolli esindajad märkisid, et Maaeluministeerium peaks kohalikke tegevusgruppe juhendama huvide konflikti vältimise, hindamiskriteeriumide määratlemise ja rahastamisest keeldumise otsuse motiveerimise teemadel.

Arutleti, kas Leader-programmi edukuse üle saab otsustada loodud uute töökohtade arvu järgi. Leiti, et otsest seost on keeruline välja tuua, kuid kindlasti on Leader-programmi toetused aidanud tegevust maapiirkondades elavdada. Oluliseks peeti, et rahastatud projektid poleks ühekordse mõjuga, vaid neile järgneksid edasised tegevused, mis tooksid kogukonnale kasu mitmel aastal.

Komisjoni esimees Ivari Padar tegi ettepaneku arutada Leader-programmi teemat uuesti koos Maaeluministeeriumi esindajatega järgmise aasta alguses, kui ministeeriumis on läbivaatamisel kohalike tegevusgruppide kohaliku arengu strateegiad.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside