Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Käesoleva aasta mais tellis maaelukomisjon uuringu „Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiturgude võrdluses“. Tänasel istungil andis uuringu projektijuht, Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor dr Rando Värnik põhjaliku ülevaate uuringu eesmärkidest, koostamise metoodikast ja ajagraafikust ning kasutatavatest andmeallikatest. Projektijuhi sõnul ei ole sarnast uuringut varem tehtud, see on varasematega võrreldes hästi eesmärgistatud ja piiritletud sihtgrupiga. Lisaks on uuringus ette nähtud ka peatükk, mis annab poliitikasoovitusi uueks finantsperioodiks. Uuringu valmimise tähtaeg on 30. september 2016.

Teise päevakorrapunkti teemaks oli regionaalne tööhõive. Maaelukomisjon on mitmel korral arutanud maapiirkonna tasakaalustatud arengu teemat. Räägitud on internetiühenduse tagamisest maapiirkonnas, teenuste kättesaadavusest, töökohtade loomisest ning teede ja energiaga varustatusest. Seekordse arutelu mõte oli alustada ettevalmistusi regionaalse tööhõive teema käsitlemiseks Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Lääne maavanem Neeme Suur tutvustas maavanemate algatatud protsessi, mille raames on plaan kaardistada, mida on teised riigid teinud regionaalsete töökohtade loomise soodustamiseks ja mida on sellel suunal tehtud Eestis. Seejärel on kavas välja selekteerida vastuvõetavad ja sobilikud ideed ning nende põhjal välja töötada töökohtade paiknemist mõjutavad meetmed.

Tartu Ülikooli dotsent Garri Raagmaa andis ülevaate regionaalse arengu erisuste andmetest. Ta selgitas regionaalsete muutuste põhjuseid ja tagajärgi ning analüüsis olemasolevate regionaalsete meetmete mõju.

Külalised vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Ühiselt arutati, kuidas soodustada regionaalsete töökohtade loomist. Komisjoniliikmed avaldasid arvamust, et kitsaskohtadeks siin on kõrged võrgu liitumistasud, internetiühenduse kättesaadavus ja taristu.

Maaelukomisjon otsustas algatada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu regionaalse tööhõive teemal. Ettevalmistusi selleks jätkatakse sügisel ja arutelu täiskogus kavandatakse läbi viia 2017. aasta esimeses kvartalis.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 513 1851, [email protected])

Tagasiside