Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon kohtus täna Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemasti ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik Märt Molliga. Kuna mitmed maaelukomisjoni liikmed on endised omavalitsusjuhid, siis soovib komisjon rohkem tähelepanu pöörata kohalike omavalitsuste tegemistele ja regionaalpoliitikale laiemalt. Seekordsel istungil saadi ülevaade kohalike omavalitsuste muredest ja rõõmudest.

Olulisimaks probleemiks on M. Molli sõnul KOVide tulubaasi ebastabiilsus ning KOVidele riigi poolt erinevate seadustega pandud ülesannete ja riigilt nende ülesannete täitmiseks eraldatava raha ebaproportsionaalsus. Kuna suurem osa KOVi eelarvest kulub talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks ning volikogu saab otsustada raha kasutamise üle vaid 1-2% ulatuses, siis jääb KOVile sisuliselt vaid esindusfunktsioon.
J. Võigemasti sõnul KOVid mõistavad, et 2009. aastal oli vaja kokku hoida ja kriisi tõttu rahastamist vähendada, kuid nüüd oleks vaja dialoogi ja konkreetset plaani, kuidas kriisiolukorrast välja tulla.
Puudutati ka haldusreformi temaatikat. Külaliste arvamus oli, et vägisi liitmine tulemust ei anna, sest võtmeküsimuseks jääb ikkagi KOVide rahastamine. Pigem tuleks edendada koostööd KOVidele pandud kohustuste täitmisel ja luua koostöömudel. Suureks abiks oleksid seejuures toimivad maakonnaplaneeringud.
Hetke tähtsaimate teemadena nimetasid külalised 2014-2020 finantsperioodi ettevalmistamist ning gümnaasiumireformi jt haridusega seotud teemasid. Külalised pidasid väga vajalikuks, et erinevatel läbirääkimistel võetaks Linnade Liitu ja Maaomavalitsuste Liitu kui võrdväärseid partnereid ning nende arvamuste ja ettepanekutega arvestataks.
Komisjoni aseesimees Aivar Kokk kinnitas, et KOVide temaatika on maaelukomisjonile oluline ja komisjon arutab seda ka edaspidi.
 

Tagasiside