Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil tutvustasid Peep Piirsalu, Mati Mõtte ja David Arney Eesti Maaülikoolist komisjonile karusloomakasvatuse teemalist uuringut.

Uuringu tellis maaelukomisjoni ettepanekul Maaeluministeerium. Töö teostajateks olid Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut ning majandus- ja sotsiaalinstituut. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti karusloomakasvatussektori majanduslik olukord aastatel 2000-2014 ning sektori osatähtsus SKP-s ja ekspordis. Uuringu raames analüüsiti kahte arengustsenaariumi, hinnates nende potentsiaalset majanduslikku ja sotsiaalset mõju:
1) karusloomakasvatuse keelustamine 10-aastase üleminekuperioodiga ja
2) karusloomakasvatuse jätkumine eeldusel, et karmistuvad loomakaitsenõuded tõstavad tootmise omahinda 20%. Teise stsenaariumi osas anti ka üldhinnang karusloomakasvatuse arengutrendide osas.

Uuringuga on võimalik tutvuda Maaeluministeeriumi kodulehel.

Maaülikooli esindajad vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Selgitusi jagasid ja oma arvamust väljendasid ka istungil osalenud Maaeluministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad. Toimus elav diskussioon karusloomakasvanduste keelustamise või mittekeelustamise osas ning uuriti, millised on teiste riikide kogemused selleteemalises debatis. Arvamused karusloomakasvatuse jätkamise osas lahknesid suuresti. Ühelt poolt leiti, et karusloomanahkadest valmistatakse luksuskaupu, mis ei ole inimesele esmavajalikud. Teisalt leiti, et tegemist on selgelt perspektiivi omava põllumajandusharuga ning sellest kergekäeliselt ja ilma põhjalikult kaalumata loobumine on kahjulik maapiirkondade arengule ja tööhõivele.

Maaelukomisjoni esimees Ivari Padar märkis arutelust kokkuvõtteid tehes, et toimunud arutelu näol oli tegu uuringu esimese tutvustusega. Lisaks tuleks küsida erinevate asjaga seotud osapoolte (organisatsioon Loomus, karusloomakasvatajate ühing, Keskkonnaministeerium) arvamust uuringu kohta. Maaelukomisjon arutab teemat uuesti käesoleva aasta teisel poolel ning seejärel kujundatakse seisukoht karusloomakasvatuse jätkamise osas.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside