Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (19.11.2012) istungil oli arutusel kaks teemat. Esimeseks tutvustas Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE). Teise teemana räägiti regionaalpoliitikast. Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok andis ülevaate praegu väljatöötamisel olevast regionaalarengu strateegiast aastani 2020 ning regionaalprogrammidest.

Minjajevi sõnul on toiduseaduse muutmine tehniline, tarbija ega ka tootja jaoks ei muutu sisuliselt midagi. Eelnõu eesmärgiks on viia EL õigusaktidega vastavusse toiduseaduse sätted, mis reguleerivad toidus kasutatavatele lisa-, lõhna-, maitse- ja abiainetele esitatavaid nõudeid.
Komisjon otsustas saata eelnõu 322 SE Riigikogu täiskogule esimeseks lugemiseks k.a 5. detsembril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 10 tööpäeva pärast 1. lugemise lõpetamist ehk 19.12.2012 kell 18.00. Komisjoni esindab eelnõu menetlemisel Ester Tuiksoo.
Teises päevakorrapunktis andis Priidu Ristkok ülevaate regionaalarengu strateegia 2020 koostamise põhjustest, visioonist ja eesmärkidest ning kavandatavatest regionaalarengu suunamise põhimõtetest. Protsess sai alguse käesoleva aasta juunis, kui valitsus kiitis heaks strateegia koostamise ettepaneku. Moodustatud on strateegia ettevalmistamise töörühm, koostatud on eksperthinnangud ja valminud lähteolukorra analüüs. Samuti on toimunud kaks laiemat konsultatsiooniringi ning küsitud seisukohti Riigikogu fraktsioonidelt. Novembris toimuvad piirkondlikud arutelud. Plaani kohaselt peaks strateegia valmima järgmise aasta kevadeks, mil see esitatakse kooskõlastamiseks ja heaks kiitmiseks Vabariigi Valitsusele. Komisjoniliige Kalev Kotkas avaldas arvamust, et regionaalarengu strateegia näol on tegemist niivõrd olulise dokumendiga, et seda peaks kindlasti arutama ka Riigikogu.
 

 

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected]); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])

Tagasiside