Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon vaatas tänasel (10.11.2014) istungil läbi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõule (745 SE) tehtud täiendavad muudatusettepanekud. Arutelul osalesid Marko Gorban, Marika Kairjak ja Geir Veski Põllumajandusministeeriumist.
 

Neli täiendavat ettepanekut olid ette valmistatud komisjoni ja ministeeriumi spetsialistide koostöös. Olulisemana võiks välja tuua eelnõusse lisatava § 133, mis reguleerib toetuste andmist enne maaelu arengukava heakskiitmist Euroopa Komisjoni poolt. Praeguseks on selge, et Euroopa Komisjon ei jõua Eesti maaelu arengukava 2014-2020 heaks kiita varem kui 2015. aasta kevadel. Samas on siseriiklikult vaja meetme tingimused kehtestada varem, et taotlejad saaksid alustada oma tegevustega ja et oleks võimalik alustada taotluste vastuvõttu.
Lahenduse leidis ka mitmel komisjoni istungil arutatud tootjarühmade juriidilise vormi küsimus, mis tulenes MTÜ Liivimaa Lihaveis ettepanekust võimaldada tootjarühmaks olla tulundusühistu kõrval ka mittetulundusühingul. Pärast konsulteerimist Justiitsministeeriumiga nõustusid algataja esindajad ettepanekuga ning komisjon otsustas sellise võimaluse eelnõusse lisada.
Eelnõu 745 SE on täiskogus teisel lugemisel 12.10.2014. Juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, viiakse kolmas lugemine ja lõpphääletus läbi 19.11.2014.
Samasuguse otsuse tegi komisjon ka kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu 744 SE edasise menetlemise kohta.

Lisainfo
eelnõu 745 SE: Priit Sibul (tel 631 6659, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected]);
eelnõu 744 SE: Terje Trei (tel 513 8738; [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside