Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (12.02.2013) istungil arutati maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE) muudatusettepanekuid. Arutelul osalesid Maa-ameti õigusosakonna juhataja Triinu Rennu ja maareformi osakonna juhataja kt Maire Salu.
Eelnõule esitas tähtajaks ühe muudatusettepaneku Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Eelnõu algataja ja juhtivkomisjoni koostöös oli ette valmistatud neli muudatusettepanekut. Istungil arutati ka komisjonile saabunud Eesti Linnade Liidu ettepanekuid eelnõu kohta ning otsustati ühte neist osaliselt toetada ja vormistada see juhtivkomisjoni ettepanekuna.

Teised Eesti Linnade Liidu ettepanekud toetust ei leidnud.
Juhtivkomisjoni ettepanekutest kaks olid redaktsioonilised ja täpsustasid eelnõu teksti. Üks ettepanek tulenes komisjoni 15. jaanuari istungil toimunud arutelust, kus leiti, et kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa jagamisega seonduvas vaidluses oleks mõistlik jätta ära maavanemale nö kohtuniku rolli andmine. Juhul, kui keegi soovib otsuse vaidlustada, saab seda teha nii omavalitsuse kui ka maavalitsuse otsuse peale ning ühe vaidlusastme lisamine vaid pikendaks protsessi. Seega toimub nn „ribade“ erastamine tavapärase maareformimenetluse järgi, kus eeltoimingu teeb omavalitsus ja erastamise otsuse maavanem.
Linnade Liidu ettepanekust inspireeritud muudatusega sätestatakse, et nii nagu munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste aluse maa võõrandamisel, ei pea ka munitsipaalomandisse antud omandiõigust tõendavate dokumentideta abiehitise ja kortermaja aluse maa võõrandamise korral kohalik omavalitsus riigile raha üle kandma.
Eelnõu menetlemise ajakavast tulenevalt muudetakse ka seaduse jõustumise tähtaega.
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek, mis puudutas munitsipaalomandisse antud maa võõrandamisel, kasutusvaldusesse andmisel või hoonestusõigusega koormamisel saadud tulust 65% arvamist valitsuse omandireformi reservfondi, komisjoni toetust ei leidnud.
Komisjon otsustas saata eelnõu 335 SE täiskogule teiseks lugemiseks 20.02.2013 ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Lisainfo: Aare Heinvee (mob 510 0927, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside