Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasele (04.05.2015) istungile oli kutsutud Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok, kes tutvustas komisjonile regionaalarengu programme, meetmeid ja toetusi.

Ristkok andis ülevaate EL struktuurivahenditest rahastatavatest Euroopa territoriaalse koostöö programmidest aastail 2014-2020, toetusmeetmetest ja nende mahtudest, eesmärkidest ja sihtgruppidest. Toetusmeetmed jagunevad kolme valdkonda: piirkondade konkurentsivõime tugevdamine, linnapiirkondade jätkusuutlik areng ning regionaalne ja kohalik arendusvõimekus. Kõik territoriaalsed programmid, mida rakendati aastail 2013-2020, jätkuvad ka järgmisel perioodil. Läbirääkimised on hetkel veel käimas Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi mahtude osas.

Ministeeriumi esindaja vastas komisjoniliikmete küsimustele. Huvi tunti taotluste hindamiskriteeriumite, kaasfinantseerimise, kompetentsikeskuste toetamise põhimõtete ja erinevate tegevuste toetuskõlbulikkuse vastu. Arutleti ka piiriülese koostöö võimaluste üle.

Lisaks EL struktuurivahenditest rahastatavatele programmidele andis Priidu Ristkok ülevaate siseriiklikest regionaalarengu programmidest ja vastas neid puudutavatele küsimustele. Ühe teemana tõusetus andmeside arenduste toetamise võimalus. Praegu seda hajaasustuse programmi raames teha ei saa. Kuna küsimus puudutab mitme ministeeriumi valdkonda, siis tuleks ühiselt välja töötada terviklahendus. Käesoleval perioodil on teatud andmeside arendusi võimalik toetada maaelu arengukava Leader-meetmest.

Komisjon tundis huvi ka ministeeriumide valdkondade muutmise vastu. Külalise sõnul läbirääkimised käivad, lõplikke otsuseid veel ei ole.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside