Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjoni tänasele (27.02.2014) istungile olid kutsutud Põllumajandusministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad, et anda ülevaade Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014 2020 menetlemise hetkeseisust. Selgitusi jagasid ja komisjoniliikmete küsimustele vastasid Illar Lemetti ja Marko Gorban Põllumajandusministeeriumist ning Ivar Sikk, Mari Lahtmets ja Margo Keerme Rahandusministeeriumist.
 

MAK 2014-2020 rahastamiskava väljatöötamisel lähtuti 2013. aasta veebruaris Ülemkogus ametlikult kokkulepitud liikmesriigipoolse kaasrahastamise määrast 25%. Kava tutvustati MAK juhtkomisjonile 29. oktoobril 2013. Novembri lõpust detsembri keskpaigani oli MAK kooskõlastusringil. Detsembri keskel kirjutasid EL nõukogu eesistuja ja Euroopa Parlamendi president alla ÜPP reformi käsitlevatele õigusaktidele, millega vähendati osade MAKi meetmete liikmesriigipoolse kaasrahastamise miinimummäära sõltuvalt toetatavatest tegevustest 15%ni. Kuna Eesti on EL rahade kasutamisel lähtunud põhimõttest kohelda kõiki valdkondi võrdselt ja rakendada kaasrahastamise miinimummäära, ei saanud Rahandusministeerium MAKi kooskõlastada.
Ministeeriumide asekantslerid Illar Lemetti ja Ivar Sikk selgitasid komisjonile kujunenud olukorda ja võimalikke lahendusi. On vaja välja selgitada, kui suur on tegelik üleplaneeritud summa, arvestades meetmete raames tehtavate tegevuste erinevaid kaasfinantseerimise määrasid. Rahandusministeeriumi esindaja oli arvamusel, et kokku tuleks kutsuda MAK juhtkomisjon, selgitada muutunud olukorda ning teha uus ettepanek valitsusele.
Istungit juhatanud komisjoni aseesimees Aivar Kokk tegi Põllumajandusministeeriumi esindajatele ettepaneku anda komisjonile uuesti ülevaade MAKi menetlemisest enne dokumendi esitamist valitsusele.

Lisainfo Aivar Kokk (tel 503 0954, [email protected])

Tagasiside