Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maanteeameti peadirektori asetäitja ehituse alal Märt Puust ja planeeringute osakonna teeregistri talituse juhataja Jaan Ingermaa andsid tänasel komisjoni istungil ülevaate riigi põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteede ning kohalike maanteede olukorrast, rekonstrueerimisest ja investeeringutest. Maaelukomisjoni huvi oli eelkõige suunatud kohalike teede hooldamisele, teeregistri pidamisele ning teede omandi probleemidele.

Maanteeameti esindajate sõnul pannakse praegu tolmuvabasid katteid ca 200 km aastas, kuid edaspidi maht väheneb, kuna sisendmaterjalide hinnad tõusevad, aga eelarve jääb samaks. Linnade ja alevite teed on tolmuvabad, kuid paljudes külades leidub veel kruusateid. Nende rekonstrueerimiseks on tarvis investeeringuid. J. Ingermaa sõnul on lahendamist vajavaks probleemiks teede omandi küsimused. Riigi maanteede osas on vaidlused pea täielikult lahendatud, aga probleeme on tugimaanteedega. Maareformi algusaastail ei pööratud teedele piisavalt tähelepanu ning maade tagastamise käigus mõõdeti paljud teed eramaadesse. Teeregistri kaudu püütakse olukorda kirjeldada ning selle alusel otsida lahendusi. Kahjuks ei piisa kohalikes omavalitsustes registri pidamiseks kompetentsi.
Arutati ka metsaveokite massipiirangute teemadel. Komisjoniliikmed tegid ettepaneku kaaluda erinevaid võimalusi, et metsatootjaile lahendusi pakkuda. Nii näiteks võiks kaardistada teed, mida mööda 44 tonnist raskemad metsaveokid saaksid viia puitu sadamatesse.
 

Tagasiside