Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg tutvustas komisjonile sihtasutuse tegevust.

Komisjoni tänasele (11.05.2015) istungile oli kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse esimees Raul Rosenberg, kes andis ülevaate MESi ajaloost ja tegevusest. Ta tutvustas põhjalikult tagatiste andmise põhimõtteid, laenumeetmeid ja andis ülevaate muudest MESi finantsinstrumentidest: mikro- ja väikeettevõtete kasvulaenust, pikaajalisest investeerimislaenust ja investeeringute kaaslaenust. Rosenberg märkis, et tulevikus oleks rohkem vaja pöörata tähelepanu kinnis- ja vallasvaraga tehtavatele tehingutele, kuid see nõuaks organisatsioonilisi muudatusi. MES osales edukalt nõuandeteenuse hankel, aga hetkel on hange vaidlustatud ja teenuste pakkumisega veel alustada ei saa. Ta tutvustas MESi nõuandeteenuse osutamise visiooni ja vastas komisjoniliikmete küsimustele.

Samuti arutas komisjon esindaja nimetamist haldusreformi valitsuskomisjoni ja otsustas nimetada oma esindajaks komisjoni liikme Einar Vallbaumi. Lepiti kokku, et esindaja annab komisjonile regulaarselt teavet valitsuskomisjoni tööst.

Komisjon vaatas läbi saabunud kirjad ning leidis, et kuna tõstatatud teemad – erateede avalik kasutamine ja räimepüük Liivi lahel – puudutavad mitte ainult maaelukomisjoni, siis küsitakse arvamust vastavatelt ministeeriumidelt ja ka teistelt Riigikogu komisjonidelt.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, Ivari.Padar@riigikogu.ee)

Tagasiside