Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (7.10.2014) istungil andsid Põllumajandusministeeriumi esindajad ülevaate perioodi 2014-2020 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) rakendamisest ja maaelu arengukava Leader-meetme muudatustest võrreldes möödunud finantsperioodiga. Istungil osalesid ministeeriumi asekantslerid Olavi Petron ja Illar Lemetti, kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome ning maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja Anneli Kimmel.
 

Olavi Petron tutvustas EMKFi rakendamise hetkeseisu. Rakendamise ettevalmistamine on veninud EL kalanduspoliitika reformi tõttu, vastav EL määrus võeti vastu alles käesoleva aasta maikuus. Tuginedes Eesti kalanduse strateegias ja Eesti vesiviljeluse mitmeaastases riiklikus tegevuskavas paika pandud põhimõtetele, alustati Fondi vahendite kasutuselevõtuks vajaliku rakenduskava koostamisega Eestis siiski juba varem. Nüüdseks on sektoriga kokkulepped saavutatud ja lõplik dokument läheb valitsusele heakskiitmiseks 9. oktoobril. Petron ja Soome andsid ülevaate fondi meetmetest ja raha jagunemisest erinevate meetmete lõikes. Ministeeriumi esindajad avaldasid lootust, et EMKFi meetmed rakendatakse 2015. aastal, selleks on aga vaja veel sellel aastal vastu võtta ja 2015. aasta 1. jaanuarist jõustada kalandusturu korraldamise seadus.
Illar Lemetti rääkis maaelu arengukava Leader-meetmest antavate toetuste määramise põhimõtetest uuel finantsperioodil ja võrdles neid eelmisel perioodil rakendatutega. Olulisemaks erinevuseks on toetusmäära vähenduskoefitsient, mille kohaselt vähendatakse toetussummat sellistele valdadele ja vallasisestele linnadele, kus rahvaarv on viimase 10 aasta jooksul kasvanud üle 20%, kus registreeritud töötus on alla Eesti keskmise ja kus palgatöötaja kuukeskmine brutotulu on vähemalt 20% kõrgem Eesti keskmisest. Praeguste näitajate põhjal rakenduks koefitsient Kiili, Viimsi, Harku, Rae, Saue ja Saku valdade ning Rapla, Türi, Põlva, Tapa ja Jõhvi vallasiseste linnade puhul. Veidi muutub ka rahajaotamise kriteeriumite osatähtsus – rohkem hakatakse hindama strateegiate kvaliteeti ning kahaneb tegevuspiirkonna rahvaarvu osakaal.
Külalised vastasid komisjoniliikmete arvukatele küsimustele. Komisjon võttis info teadmiseks.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)
 

Tagasiside