Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänase istungi teemaks oli Eesti hobumajanduse olukord ja perspektiivid. Samuti räägiti Tori Hobusekasvatusest ning Maaeluministeeriumi ja OÜ Tori Hobusekasvanduse vahel sõlmitud lepinguga seotud probleemidest. Istungil osalesid Maaeluministeeriumi asekantsler Illar Lemetti ning Eesti Hobumajanduse Liidu (EHML) ja Eesti Ratsaspordi Liidu juhatuse liige Marti Hääl.

Külalised andsid komisjonile ülevaate hobumajanduse olukorrast Euroopas ja Eestis, hobuste kasutamisest tänapäeval ning Eesti hobumajanduse perspektiividest.

Marti Hääl tutvustas EHMLi asutamislugu. Liit loodi 2015. aasta veebruaris eesmärgiga leida ühisosa paljude hobustega seotud erialaliitude vahel ning koordineerida, mõtestada ja esindada Eesti hobumajanduse valdkonda. Ka asekantsler märkis, et ühtne ja tugev esindusorganisatsioon on valdkonna arengu kujundamisel ministeeriumile alati eelistatumaks partneriks kui mitu erinevate huvidega ühendust.

Arutelu käigus tõdeti, et kolme ohustatud tõu – eesti hobuse, eesti raskeveohobuse ja tori hobuse aretuse rasked ajad on seljataga. Hobuste aretamine laieneks veelgi, kui neile leitaks rohkem rakendust. Näiteks arutleti võimaluse üle kasutada hobuseid looduskaitsealustest metsadest puude väljaveol, et rasked masinad ei kahjustaks väärtuslikke elupaiku. Samuti on mitmetes riikides teatud olukordade lahendamisel end õigustanud ratsapolitsei kasutamine. Kuna uuringud näitavad, et hobuteraapia on tõhus taastusravimeetod, võiks Eestis kaaluda hobuteraapia toetamist haigekassast.

Räägiti ka Tori Hobusekasvanduse olukorrast ja seal toimunust. Riik on lõpetamas rendilepingut senise rentnikuga ja planeerib edasisi tegevusi Tori Hobusekasvanduse arendamiseks. Vaidluste vältimiseks ja mõistliku lahenduse leidmiseks on pooled pidanud läbirääkimisi. Ministeeriumi sooviks on omandada vara, mis on vajalik hobumajandusega tegeleva keskuse toimimiseks (hobused, hooned, metsamaa). Moodustatud on sektori esindajatest, ekspertidest ja ametnikest koosnev asjatundjate komisjon Tori Hobusekasvanduse ümberkujundamiseks. Käesoleva aasta lõpuks peab komisjon esitama hobumajanduskompleksi moodustamise kontseptsiooni ja äriplaani.

Komisjon otsustas saata siseministrile, keskkonnaministrile ning tervise- ja tööministrile ettepaneku kaaluda võimalusi hobuste kasutamiseks korrakaitsel, taastusravis, looduskaitsealadel metsast puude väljaveol ja muudes sobilikes valdkondades.

Teise päevakorrapunktina arutas komisjon kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse (101 SE) edasist menetlemist. Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid tähtajaks 4.11.2015 eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud. Komisjon vaatas läbi eelnõu tekstis tehtud normitehnilised ja keelelised parandused ja otsustas saata eelnõu 101 SE täiskogule teiseks lugemiseks 18.11.2015. Juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saadetakse eelnõu kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 25.11.2015. Kõik komisjoni otsused olid konsensuslikud.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected]);
eelnõu 101 SE osas Einar Vallbaum (tel 631 6445, [email protected]) ja Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])

Tagasiside