Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon kuulas oma tänasel istungil Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolöri Airi Mikli ja auditijuhi Illar Tõnissoni ülevaadet Riigikontrollis valminud auditist „Avaliku ja erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes“. Auditi käigus analüüsiti 14 avaliku ja erasektori koostöö- ehk averusprojekti, millest 1 oli institutsionaalne partnerlusprojekt, 3 teenuste kontsessioonid ja 10 ehitustööde kontsessioonid. Auditi tulemusena jõuti järeldusele, et averusprojekte reguleeriv õigusruum on ebaselge, teoreetiline käsitlus umbmäärane ja puuduvad juhtnöörid praktiliseks tegevuseks.

A. Mikli sõnul kohalikud omavalitsused sageli ei adu, et tegu on averusprojektiga ning seetõttu ei osata lepingute sõlmimisel aluseks võtta seda valdkonda puudutavat reeglistikku. Probleemiks on ka kohalike omavalitsuste võimekus orienteeruda väga keerulises riigihangete seaduses. Riigikontroll peab oma ülesandeks tuua välja auditite käigus esilekerkivad probleemid, et kohalikud omavalitsused oskaksid neile tähelepanu pöörata ja vigu vältida. Samuti on see vajalik seadusandjale, et muuta riigihangete seadus või muud kõnesolevat valdkonda reguleerivad õigusaktid subjektide jaoks kergemini mõistetavaks ja reaalsele olukorrale enam vastavaks. Arutelu käigus viidati vajadusele üleriigilise averusprojektide registri ning kohalike omavalitsuste jaoks mõeldud riigihangete ja averusprojektide teemalise nõustamise süsteemi järele.
 

Tagasiside